759 เจ้าควรเสาะแสวงที่จะมีความรักที่แท้จริงสำหรับพระเจ้า

Intro

ในวันนี้เจ้าต้องไปในทางที่ถูก

เพราะเจ้าเชื่อพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริง

เมื่อมีความเชื่อ เจ้านั้นไม่ควร

แสวงหาเพียงพรของพระองค์

แต่หาทางเพื่อรักและรู้จักพระองค์

เจ้าสามารถกินและดื่มพระวจนะ

เข้าใจพระเจ้าอย่างแท้จริง

มีความรักแท้ในดวงใจ

โดยการให้ความรู้แจ้งจากพระองค์

และด้วยการไล่ตามเสาะหาของเจ้าเอง


Verse 1

เมื่อความรักของเจ้าต่อพระเจ้าเป็นรักที่แท้จริง

ไม่มีผู้ใดสามารถทำลาย

หรือขัดขวางความรักนั้นได้

เจ้านั้นอยู่บนร่องครรลองที่ถูกที่ควร

ของความเชื่อในพระเจ้า

สิ่งนี้ได้เป็นการพิสูจน์ว่าเจ้านั้นเป็นของพระเจ้า

เพราะหัวใจของเจ้านั้นถูก พระเจ้าครอบครอง

และตัวเจ้านั้นไม่มีสิ่งใดที่อาจ

ครอบครองเจ้าได้อีก


Chorus

เจ้าสามารถกินและดื่มพระวจนะ

เข้าใจพระเจ้าอย่างแท้จริง

มีความรักแท้ในดวงใจ

โดยการให้ความรู้แจ้งจากพระองค์

และด้วยการไล่ตามเสาะหาของเจ้าเอง


Verse 2

ด้วยราคาที่เจ้าได้ยอมจ่าย

ประสบการณ์และงานของพระเจ้า

เจ้าจึงได้มีความรักที่ไม่ได้ฝืนใจให้พระองค์

เจ้าจึงมีอิสระจากอิทธิพลซาตาน

และได้ใช้ชีวิตในความสว่างแห่งพระวจนะ

หากเจ้าได้รับอิสระจากพลังแห่งความมืด

ถือว่าเจ้านั้นได้รับการรับไว้โดยพระเจ้า

โดยความเชื่อของเจ้า จงหาเป้าหมาย

มันคือหน้าที่ที่พวกเจ้ามี


Chorus

เจ้าสามารถกินและดื่มพระวจนะ

เข้าใจพระเจ้าอย่างแท้จริง

มีความรักแท้ในดวงใจ

โดยการให้ความรู้แจ้งจากพระองค์

และด้วยการไล่ตามเสาะหาของเจ้าเอง


Verse 3

อย่าได้พอใจกับสิ่งทั้งหลายอย่างที่มันเป็น

เจ้านั้นไม่สามารถมีสองใจ

ต่อพระราชกิจของพระเจ้าได้

หรือไม่ใส่ใจในงานของพระเจ้า

จงนึกถึงพระเจ้าในทุกเวลา ทุกประการ

ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์พระองค์

วางพระนิเวศน์พระเจ้า

ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

เมื่อยามเจ้าพูดหรือกระทำ

นี่เป็นการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรมีชีวิตเพื่อความจริงเพราะเจ้าเชื่อในพระเจ้า

ก่อนหน้า: 758 บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าได้รับการทรงอวยพรโดยพระเจ้า

ถัดไป: 760 ความรักอันไร้ราคีที่ปราศจากมลทิน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger