229 พระคัมภีร์ได้กลายเป็นอุปสรรคกีดขวางการยอมรับของมนุษย์ที่มีต่อพระราชกิจใหม่ของพระเจ้า

Verse 1

ในพระคัมภีร์ ทุกคนล้วนอยากพบ

คำเผยวจนะเรื่องราชกิจยุคสุดท้าย

เพื่อค้นพบงานที่พระเจ้าจะทรงทำ

และหมายสำคัญเรื่องยุคสุดท้าย

การบูชาพระคัมภีร์แรงกล้ามากยิ่งขึ้น

และยิ่งใกล้ถึงยุคสุดท้ายมากเท่าใด

ยิ่งผู้คนเชื่อในคำเผยพระวจนะ

โดยเฉพาะเกี่ยวกับยุคสุดท้าย


Pre-chorus 1

ด้วยศรัทธามืดบอด เชื่อถือในพระคัมภีร์

คนจึงไม่แสวงหากิจพระวิญญาณบริสุทธิ์


Chorus

พระคัมภีร์กลายเป็นอุปสรรคยิ่งใหญ่

ในการที่คนจะยอมรับพระราชกิจใหม่

และทำให้แสนยากที่พระเจ้าจะเผยแผ่

พระราชกิจใหม่ทั้งหมดของพระองค์


Verse 2

คนคิดว่าพระคัมภีร์เท่านั้นที่นำพา

งานพระวิญญาณบริสุทธิ์และย่างพระบาทพระเจ้า

ว่าพระคัมภีร์ซ่อนความลับงานของพระเจ้า

อธิบายงานและทุกสิ่งของพระองค์

นำพระราชกิจแห่งสวรรค์มายังโลก

ทั้งเริ่มต้นและปิดตัวยุคต่างๆ

ด้วยมโนคติหลงผิด ผู้คนล้วนไม่ต้องการ

ค้นหาพระกิจพระวิญญาณบริสุทธิ์


Pre-chorus 2

แม้พระคัมภีร์เคยช่วยผู้คนในอดีต

แต่กลับเป็นอุปสรรคต่องานใหม่ของพระเจ้า


Verse 3

หากไม่มีพระคัมภีร์ ผู้คนอาจมองไปทางอื่น

ค้นหาย่างพระบาทของพระเจ้าเที่ยงแท้

แต่ย่างพระบาทถูกรั้งไว้โดยพระคัมภีร์

การเผยแผ่ราชกิจใหม่ยิ่งยากขั้นสุด


Pre-chorus 3

ทั้งหมดล้วนเป็นเพราะภาษิตที่เลื่องลือ

และคำเผยพระวจนะในพระคัมภีร์


Chorus

พระคัมภีร์กลายเป็นอุปสรรคยิ่งใหญ่

ในการที่คนจะยอมรับพระราชกิจใหม่

และทำให้แสนยากที่พระเจ้าจะเผยแผ่

พระราชกิจใหม่ทั้งหมดของพระองค์


Bridge

ผู้คนเห็นพระคัมภีร์เป็นรูปเคารพ

และกลายเป็นปริศนาในจิตใจ

คนไม่อาจเชื่อว่าพระเจ้าทรงงาน

ที่เกินกว่าในพระคัมภีร์

พวกเขาไม่อาจเชื่อว่า

สามารถพบพระเจ้าข้างนอกพระคัมภีร์

ยิ่งไม่เชื่อเลยว่าจะทรงไปจากพระคัมภีร์

ระหว่างพระกิจสุดท้ายและเริ่มต้นอีกครา


Pre-chorus 4

เรื่องนี้ช่างเกินความคาดคิดของผู้คน

พวกเขาไม่อาจเชื่อหรือจินตนาการ


Chorus

พระคัมภีร์กลายเป็นอุปสรรคยิ่งใหญ่

ในการที่คนจะยอมรับพระราชกิจใหม่

และทำให้แสนยากที่พระเจ้าจะเผยแผ่

พระราชกิจใหม่ทั้งหมดของพระองค์

พระคัมภีร์กลายเป็นอุปสรรคยิ่งใหญ่

ในการที่คนจะยอมรับพระราชกิจใหม่

และทำให้แสนยากที่พระเจ้าจะเผยแผ่

พระราชกิจใหม่ทั้งหมดของพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (1)

ก่อนหน้า: 228 พวกที่ใช้พระคัมภีร์กล่าวโทษพระเจ้าคือพวกฟาริสี

ถัดไป: 230 พระคัมภีร์จะสามารถนำพาผู้คนเข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างไร?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger