389 มวลมนุษย์ควรบูชาพระเจ้า

Verse

ความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้า

ไม่ใช่เพื่อการรอด

หรือการที่เป็นคนดี

หรือแค่เพียงการได้เหมือนมนุษย์

ยิ่งกว่าความศรัทธาที่พระเจ้ามีจริง

มากกว่าการรู้ว่าพระเจ้าคือ

ความจริง หนทาง และชีวิต

มีเพียงเท่านั้น


Pre-chorus

มิใช่เพียงเพื่อให้เจ้ายอมรับพระเจ้า

และรู้ว่าพระองค์คือผู้ปกครองเหนือทุกสิ่ง

รู้ว่าเป็นพระผู้สร้างทรงมหิทธิฤทธิ์

หนึ่งเดียวเหนือผู้ใด

แต่มันมากกว่านี้กับความเชื่อที่แท้จริง


Chorus

พระเจ้าหวังให้เจ้ามอบตัวตน

และหัวใจของเจ้าให้พระองค์

ให้เจ้าเชื่อฟังและติดตามพระองค์

ควรยอมให้พระเจ้าทรงใช้เจ้า

ยินดีทำงาน ปรนนิบัติพระองค์

เจ้าควรทำทุกสิ่งเพื่อพระองค์


Bridge

ไม่ใช่เพียงผู้ถูกเลือกเท่านั้น

ที่ควรเชื่อในพระองค์

มวลมนุษย์ควรบูชาพระองค์

รับฟัง เชื่อฟังพระองค์

เพราะมนุษย์ทุกคน พระเจ้าทรงสร้างมา


Chorus

พระเจ้าหวังให้เจ้ามอบตัวตน

และหัวใจของเจ้าให้พระองค์

ให้เจ้าเชื่อฟัง และติดตามพระองค์

ควรยอมให้พระเจ้าทรงใช้เจ้า

ยินดีทำงาน ปรนนิบัติพระองค์

เจ้าควรทำทุกสิ่งเพื่อพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 388 การปฏิบัติความจริงคือกุญแจสำคัญสู่ความเชื่อในพระเจ้า

ถัดไป: 390 หลักธรรมแห่งการกระทำสำหรับบรรดาผู้เชื่อ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger