บุตรมนุษย์ที่บังเกิดมาคือพระเจ้าเอง

Verse 1

เมื่อเทวสภาพพระเจ้าได้กลายเป็นจริง

ในเนื้อหนังและเลือด

ตัวตนพระองค์ไม่เลือนลางต่อไป

คนมองเห็นและเข้าใกล้พระเจ้า

พวกเขาสามารถลองเข้าใจน้ำพระทัย

และเข้าใจถึงเทวสภาพผ่านพระคำ

กิจและการกระทำของบุตรมนุษย์นี้

Chorus

บุตรมนุษย์ได้แสดงออกถึงน้ำพระทัย

และเทวสภาพผ่านความเป็นมนุษย์

ผ่านการแสดงน้ำพระทัย และอุปนิสัยพระเจ้า

ทรงเผยให้คนได้เห็นพระเจ้า

ในดินแดนของพระวิญญาณ

ผู้ไม่อาจถูกจับต้องมองเห็น

พวกเขาเห็นพระเจ้า มีเลือดเนื้อและฉายา

Verse 2

บุตรมนุษย์ที่ได้บังเกิดมา

สร้างอัตลักษณ์ของพระเจ้า

สถานะ อุปนิสัย ยิ่งกว่านั้น เป็นมนุษย์และมีตัวตน

ไม่ว่าจะเป็นความเป็นคน หรือเทวสภาพ

เราไม่อาจปฏิเสธ ทรงเป็นตัวแทน

สถานะ อัตลักษณ์พระเจ้า

Verse 3

ทรงงานและตรัสผ่านเนื้อหนังตลอดมา

ด้วยอัตลักษณ์ของบุตรมนุษย์

ทรงอยู่ต่อหน้ามวลชน

ทรงให้พวกเขาได้พบพระคำ

และทำงานท่ามกลางมวลมนุษย์

ให้รู้จักเทวสภาพและความยิ่งใหญ่

ท่ามกลางความถ่อมตัวของพระองค์

Bridge

คนได้รู้ถึงความแท้ของพระเจ้า

ลิ้มรสความจริงของพระองค์

คนได้เข้าใจความหมายของมัน

Chorus

บุตรมนุษย์ได้แสดงออกถึงน้ำพระทัย

และเทวสภาพผ่านความเป็นมนุษย์

ผ่านการแสดงน้ำพระทัย และอุปนิสัยพระเจ้า

ทรงเผยให้คนได้เห็นพระเจ้า

ในดินแดนของพระวิญญาณ

ผู้ไม่อาจถูกจับต้องมองเห็น

พวกเขาเห็นพระเจ้า มีเลือดเนื้อและฉายา

Outro

ไม่ว่าพระเจ้าจะทรงปรากฎในรูปใด

ตรัสจากมุมมองใด หรือฉายาใด

พระเจ้าไม่อาจแทนค่าสิ่งใด นอกจากพระองค์

ไม่เป็นผู้แทนคนผู้เสื่อมทราม

จริงแท้แน่นอน ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้า

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: การตัดสินของพระวจนะนั้นมีเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ถัดไป: พระเจ้าได้ทรงทำพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่และใหม่กว่าท่ามกลางชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวในยุคสุดท้าย

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจ้าสามารถรู้จักความดีงามของพระเจ้าได้โดยการรับประสบการณ์กับการทดสอบอันแสนเจ็บปวดเท่านั้น

วันนี้เจ้ารักพระเจ้ามากเพียงใด? และเจ้ารู้ทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงทำไว้ในตัวเจ้ามากเพียงใด? เหล่านี้คือสิ่งที่เจ้าควรจะเรียนรู้...

มนุษย์ผู้ที่ได้จำกัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร ?

พระราชกิจของพระเจ้ากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ และแม้ว่าเป้าประสงค์ของพระราชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้