454 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจมากขึ้นในบรรดาผู้โหยหาที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

Intro

บัดนี้พวกเจ้าควรไล่ตามเสาะหาการเปลี่ยนแปลง

ในอุปนิสัยชีวิตของตน

เพื่อเจ้าจะได้เป็นข้อพิสูจน์พระสิริพระเจ้าบนโลก

แบบอย่างราชกิจในวันข้างหน้า


Verse 1

การไล่ตามวันนี้เพียงเพื่อวางรากฐานอนาคต

เพื่อให้เจ้าถูกใช้โดยพระเจ้า

เป็นพยานให้พระองค์ได้

หากเจ้าใช้การนี้เพื่อเป็น

เป้าหมายในการไล่ตามเสาะหา

เจ้าก็จะได้รับการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์


Verse 2

มุ่งเน้นเพียงเป้าหมายเดียว

พระเจ้าจะทำให้เจ้าเพียบพร้อม

นี่คือเส้นทางที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้

ผู้คนบรรลุเส้นทางที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ

ก็ด้วยการไล่ตามเสาะหาของพวกเขาเอง


Chorus

เป้าหมายเจ้ายิ่งสูง เจ้ายิ่งจะได้ความเพียบพร้อม

ยิ่งเจ้าแสวงหาความจริง

พระวิญญาณยิ่งทรงราชกิจ

ยิ่งเจ้าทุ่มเท ไล่ตามเสาะหา เจ้ายิ่งได้รับมากขึ้น

พระเจ้าทำให้คนเพียบพร้อม

ตามสภาวะภายในพวกเขา


Verse 3

ยิ่งเจ้ากระหายได้รับการทำให้เพียบพร้อม

ได้รับโดยพระเจ้า

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะยิ่งทรงราชกิจในตัวเจ้า

ยิ่งเจ้าไม่แสวงหา อีกทั้งคิดลบ ถอยหลังกลับ

พระองค์ยิ่งทรงงานได้น้อย และค่อยๆ ทิ้งเจ้าไป


Verse 4

พวกเจ้าควรไล่ตามเสาะหาการทำทุกสิ่งเพื่อได้รับ

การทำให้เพียบพร้อม ถูกรับไว้ และใช้โดยพระเจ้า

ทำให้ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในจักรวาล

ได้เห็นกิจการพระเจ้าที่เผยในตัวพวกเจ้าทุกคน


Chorus

เป้าหมายเจ้ายิ่งสูง เจ้ายิ่งจะได้ความเพียบพร้อม

ยิ่งเจ้าแสวงหาความจริง

พระวิญญาณยิ่งทรงราชกิจ

ยิ่งเจ้าทุ่มเท ไล่ตามเสาะหา เจ้ายิ่งได้รับมากขึ้น

พระเจ้าทำให้คนเพียบพร้อม

ตามสภาวะภายในพวกเขา


Bridge

พวกเจ้าเป็นนายท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง

ท่ามกลางทุกสิ่ง พวกเจ้าควรปล่อย

ให้พระเจ้าชื่นชมคำพยาน

และพระสิริผ่านทางเจ้าเอง

นั่นพิสูจน์ว่าพวกเจ้าได้รับ

พรมากกว่าคนทุกรุ่น ทุกวัย


Chorus

เป้าหมายเจ้ายิ่งสูง เจ้ายิ่งจะได้ความเพียบพร้อม

ยิ่งเจ้าแสวงหาความจริง

พระวิญญาณยิ่งทรงราชกิจ

ยิ่งเจ้าทุ่มเท ไล่ตามเสาะหา เจ้ายิ่งได้รับมากขึ้น

พระเจ้าทำให้คนเพียบพร้อม

ตามสภาวะภายในพวกเขา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ผู้คนที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วคือบรรดาผู้ที่ได้เข้าไปสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้ว

ก่อนหน้า: 453 พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีหลักธรรมของพระราชกิจ

ถัดไป: 455 พระเจ้าทรงทำให้บรรดาผู้ที่มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียบพร้อม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger