117 พระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนั้นยิ่งลุ่มลึก

Chorus

ราชกิจในวันนี้ได้ผลักดัน

ราชกิจในยุคแห่งพระคุณ

พระราชกิจหกพันปี

แผนการบริหารจัดการเดินต่อไป

ถึงแม้ยุคแห่งพระคุณสิ้นสุดลง

แต่มีความก้าวหน้าในพระราชกิจ ในพระราชกิจ


Verse 1

เหตุใดจึงตรัสซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ว่าราชกิจวันนี้ต่อยอดจากยุคเก่าก่อน

สานต่อราชกิจแห่งยุคพระคุณ

และก้าวหน้าจากราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ

เหมือนสายโซ่เชื่อมต่อกันแนบแน่น

ราชกิจทั้งสามระยะเชื่อมโยงกัน


Verse 2

หากงานระยะนี้ไม่ได้ต่อยอดจากงานพระเยซู

จะต้องมีการตรึงกางเขนซ้ำอีกแน่นอน

การไถ่ที่เกิดขึ้นในยุคแห่งพระคุณ

จะต้องดำเนินการซ้ำรอยใหม่อีกครั้ง

จึงมิใช่ว่าราชกิจนั้นเสร็จสิ้นลง

แต่ระดับราชกิจถูกยกสูงกว่าเดิม


Chorus

ราชกิจในวันนี้ได้ผลักดัน

ราชกิจในยุคแห่งพระคุณ

พระราชกิจหกพันปี

แผนการบริหารจัดการเดินต่อไป

ถึงแม้ยุคแห่งพระคุณสิ้นสุดลง

แต่มีความก้าวหน้าในพระราชกิจ ในพระราชกิจ


Bridge

ราชกิจระยะนี้เกิดจากราชกิจพระเยซู

และรากฐานราชกิจยุคธรรมบัญญัติ

ราชกิจพระเจ้าสร้างขึ้นเป็นช่วงระยะ

ช่วงระยะนี้มิใช่การเริ่มต้นใหม่ใดๆ

มีเพียงสามช่วงระยะรวมกันที่อาจถือ

เป็นแผนการบริหารจัดการหกพันปี


Chorus

ราชกิจในวันนี้ได้ผลักดัน

ราชกิจในยุคแห่งพระคุณ

พระราชกิจหกพันปี

แผนการบริหารจัดการเดินต่อไป

ถึงแม้ยุคแห่งพระคุณสิ้นสุดลง

แต่มีความก้าวหน้าในพระราชกิจ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การปรากฏในรูปมนุษย์สองหนทำให้นัยสำคัญของการปรากฏในรูปมนุษย์ครบบริบูรณ์

ก่อนหน้า: 116 พระเจ้าทรงพระราชกิจเพื่อนำทางมนุษย์เสมอมา

ถัดไป: 118 โดยการรู้จักพระราชกิจสามช่วงระยะเท่านั้น เจ้าจึงจะสามารถมองเห็นพระอุปนิสัยทั้งหมดของพระเจ้าได้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger