พระเจ้าทรงปรารถนาจะไถ่บาปมนุษย์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

I

เมื่อพระเจ้าทรงเตรียมหนทางความรอดให้เรา

พระองค์จะทรง นำความรอดให้กับทุกคน

ให้ได้มากที่สุด เท่าที่ สามารถกระทำ

และพระองค์จะทรง ไม่ทิ้งใครไว้ลำพัง

แต่บรรดา มวลมนุษย์ ผู้ไม่อาจเปลี่ยนนิสัยตน

และไม่ทำตามพระเจ้า ให้เต็มกำลัง ตน

พระองค์จะทรงลงโทษตามบัญชา ที่ให้ไว้

เหล่าปวงชนที่ยอมรับการพิชิตของพระวจนะทุกคน

มีโอกาสอันมากมาย จะได้รับความรอด

พระเจ้าผู้ทรงไถ่บาปจะ ให้พวกเขาได้เห็น

ความเมตตาและความอดกลั้น ที่สุดของพระองค์

บรรดาคนที่ได้หันหลัง ให้ทางที่พลาด

หากกลับใจพระเจ้า จะให้หนทางใหม่แก่เขา

เพื่อจะได้รับความรอดจากพระองค์

II

การทำงานของพระวจนะของพระองค์

ได้มีการเปิดเผยต่อเหล่าผู้คน

ในทุกๆหนทางและความลึกลับที่มี

ที่พวกเขานั้น ไม่สามารถเข้าใจ

สิ่งนี้ได้ช่วย ให้มวลมนุษย์ ได้ทราบเจตจำนงพระเจ้า

และพระประสงค์พระเจ้า ที่มีต่อมนุษย์

พวก เขาจะได้ทำตามพระวจนะ และเปลี่ยนนิสัยตน

เหล่าปวงชนที่ยอมรับการพิชิตของพระวจนะทุกคน

มีโอกาสอันมากมาย จะได้รับความรอด

พระเจ้าผู้ทรงไถ่บาปจะ ให้พวกเขาได้เห็น

ความเมตตาและความอดกลั้น ที่สุดของพระองค์

บรรดาคนที่ได้หันหลัง ให้ทางที่พลาด

หากกลับใจพระเจ้า จะให้หนทางใหม่แก่เขา

เพื่อจะได้รับความรอดจากพระองค์

III

พระเจ้าทรงใช้พระวจนะนั้น เพื่อกิจพระองค์

พระองค์ไม่ได้ทรง ลงโทษผู้คนทั้งหลาย

เพราะการไม่เชื่อฟัง ที่มี อยู่เล็กน้อยของเขา

เพราะนี่คือเวลา แห่งความรอดของปวงชน

ถ้าหากทุกคน ที่ไม่เชื่อฟัง ถูกลงโทษจากองค์พระเจ้า

คงจะไม่มีผู้ใด ได้มีหนทาง จะได้รับความรอด

พวกเขาจะได้รับการลงทัณฑ์ และล้วนจะ ต้องตกนรก

เหล่าปวงชนที่ยอมรับการพิชิตของพระวจนะทุกคน

มีโอกาสอันมากมาย จะได้รับความรอด

พระเจ้าผู้ทรงไถ่บาปจะ ให้พวกเขาได้เห็น

ความเมตตาและความอดกลั้น ที่สุดของพระองค์

บรรดาคนที่ได้หันหลัง ให้ทางที่พลาด

หากกลับใจพระเจ้า จะให้หนทางใหม่แก่เขา

เพื่อจะได้รับความรอดจากพระองค์

IV

ด้วยพระวจนะ ตัดสินผู้คน ทำให้พวกเขานั้น

ล้วนเชื่อฟังในพระผู้เป็นเจ้า และรับรู้ในตัวตน

มิ ใช่เพื่อให้พวกเขา ถูก ลงโทษทัณฑ์

โดยคำพิพากษาตัดสิน ของวจนะ ทั้งสิ้นที่มี

เมื่อผู้คนมากมาย เริ่มไม่เชื่อฟัง และต่อต้านพระเจ้า

พระเป็นเจ้า ไม่ได้ทรงต้องการ ลงโทษถึงตาย

แต่ ทรง ทำทุกหนทางเพื่อพวกเขา

ให้พวกเขาได้รอด ให้พวกเขาได้รอด

ถ้าหากใครไม่ต้องการ จะได้ความรอด จะทรงทอดทิ้งไป

พระองค์ไม่รีบร้อนลงโทษ เพราะทรงปรารถนา

ให้ทุกคนได้รับความรอด มากเท่าที่พระองค์ทรงกระทำได้

เหล่าปวงชนที่ยอมรับการพิชิตของพระวจนะทุกคน

มีโอกาสอันมากมาย จะได้รับความรอด

พระเจ้าผู้ทรงไถ่บาปจะ ให้พวกเขาได้เห็น

ความเมตตาและความอดกลั้น ที่สุดของพระองค์

บรรดาคนที่ได้หันหลัง ให้ทางที่พลาด

หากกลับใจพระเจ้า จะให้หนทางใหม่แก่เขา

เพื่อจะได้รับความรอดจากพระองค์

พระองค์ทรงให้ความรู้แจ้ง ตัดสิน และชี้นำทาง

โดยพระวจนะ ไม่ใช่เฆี่ยนตีพวกเขาให้ทรมาน

การใช้พระวจนะเพื่อช่วยคนเป็นเป้าหมายของพระองค์

เป็นความหมายของขั้นตอนสุดท้ายในกิจของพระองค์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: ไม่มีผู้ใดล่วงรู้การมาถึงของพระเจ้า

ถัดไป: กิจพระเจ้ายังคงเคลื่อนไปข้างหน้า

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เส้นทาง… (1)

ในชั่วชีวิตของพวกเขา ไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขาจะเผชิญกับความผิดพลาดล้มเหลวแบบใด และพวกเขาจะอยู่ภายใต้กระบวนการถลุงแบบใด สำหรับบางคน...

เจ้าควรจะเข้าร่วมภารกิจในอนาคตของเจ้าอย่างไร

เจ้าสามารถสื่อถึง “พระอุปนิสัยที่พระเจ้าทรงแสดงออกในแต่ละยุค” อย่างเป็นรูปธรรมด้วยภาษาที่เหมาะแก่การสื่อนัยสำคัญของยุคนั้นได้หรือไม่?...

เหตุใดโลกศาสนาจึงต่อต้านและกล่าวโทษพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าอย่างบ้าคลั่งอยู่เสมอ

สองพันปีมาแล้วเมื่อองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ได้ทรงปรากฏและทรงพระราชกิจในยูเดีย...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้