ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

พระเจ้าปฏิบัติต่อมนุษย์ดั่งดวงใจของพระองค์

播放速度

พระเจ้าปฏิบัติต่อมนุษย์ดั่งดวงใจของพระองค์

พระเจ้าสร้างมวลมนุษย์

ไม่ว่ามนุษย์ถูกทำให้เสื่อมทราม

หรือว่าติดตามพระองค์

พระเจ้าทรงรักและหวงแหนผู้คน

เป็นที่รักที่สุด ของพระองค์

มนุษย์ไม่ใช่ของเล่นของพระองค์

พระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง และมนุษย์นั้นสร้างโดยพระองค์

ตำแหน่งนั้นช่างดูแตกต่าง

แต่ทุกสิ่งที่ทรงทำ เพื่อมนุษย์นั้นเหนือกว่าความสัมพันธ์

พระองค์รักมนุษย์ใส่ใจผู้คน และเผยว่าทรงเป็นห่วง

พระองค์ทรงให้มนุษย์โดยไม่เหนื่อย

ไม่เคยคิดว่าเป็นภาระ

และไม่ต้องการ ได้คำชื่นชม

พระองค์ไม่รู้สึกว่าการช่วยเหลือคน

จุนเจือพวกเขา และประทานทุกสิ่ง

เป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่มากมาย

นั่นคือวิธีของพระองค์

เนื้อแท้ สิ่งที่ทรงมี ทรงเป็น

พระองค์จุนเจือผู้คนอย่างนิ่งเงียบและสงบ

ไม่ว่าคนได้รับมากเท่าไหร่จากพระองค์

พระเจ้าไม่ต้องการคำชื่นชม

มันก็เป็นไปตาม เนื้อแท้พระองค์

เป็นการสำแดงอุปนิสัยของพระองค์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:ความจริงของงานแห่งการพิชิตชัยในยุคสุดท้าย

ถัดไป:มีเพียงพระเจ้าซึ่งบังเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดได้อย่างสมบูรณ์