468 พระวจนะของพระเจ้าจัดเตรียมทั้งหมดซึ่งมนุษย์จำเป็นต้องมีในชีวิต

Verse 1

พระวจนะคือหลักธรรมให้มนุษย์ดำเนินชีวิต

เส้นทางเดิน เป้าหมาย และทิศทางที่นำ

ให้เขาได้รับการช่วยให้รอด

พระวจนะจัดเตรียมทุกๆความจริง

ที่เขาต้องครองในฐานะสิ่งทรงสร้าง

ความจริงของวิธีนมัสการและเชื่อฟังพระเจ้า

พระวจนะเป็นความจริงที่

ประกันให้มนุษย์อยู่รอด

เป็นขนมปังประจำวัน

เป็นสิ่งรองรับอันมั่นคงหนึ่งเดียว

ที่ทำให้เขานั้นหยัดยืนอย่างเข้มแข็ง

และเพื่อให้ลุกขึ้นยืนและเข้มแข็ง


Chorus

ไม่ว่าพระวจนะดูลุ่มลึกหรือเรียบง่าย

พระวจนะคือความจริงที่มนุษย์

ต้องมีเพื่อที่เข้าสู่ชีวิต

วจนะคือน้ำดำรงชีวิต

ที่ช่วยให้มนุษย์รอดในเนื้อหนัง

และช่วยให้รอดทางจิตวิญญาณ

ที่มนุษย์นั้นต้องมีเพื่อจะมีชีวิตอยู่


Verse 2

วจนะมีความจริงเรื่องสภาวะ

ความเป็นมนุษย์ที่ปกติ

และความจริงซึ่งมนุษยสามารถใช้เพื่อหลุดพ้น

จากความชั่วและความเสื่อมทราม

และรอดพ้นจากบ่วงซาตาน

วจนะให้การสอน การเตือนสติ

ไม่เคยเหน็ดเหนื่อย

นำการหนุนใจ การปลอบประโลมจากพระผู้สร้าง

พระวจนะนั้นให้ความรู้แจ้งและชี้นำมนุษย์

ดังนั้นมนุษย์จะเข้าใจ เข้าใจ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบวก


Chorus

ไม่ว่าพระวจนะดูลุ่มลึกหรือเรียบง่าย

พระวจนะคือความจริงที่มนุษย์

ต้องมีเพื่อที่เข้าสู่ชีวิต

วจนะคือน้ำดำรงชีวิต

ที่ช่วยให้มนุษย์รอดในเนื้อหนัง

และช่วยให้รอดทางจิตวิญญาณ

ที่มนุษย์นั้นต้องมีเพื่อจะมีชีวิตอยู่


Bridge

พระวจนะคือสิ่งรับประกัน

ว่ามนุษย์จะได้รับทุกสิ่งที่ชอบธรรม

และทุกสิ่งที่ดีทั้งหมด

พระวจนะเป็นมาตรฐาน

ในการวัดทุกอย่าง ทุกเหตุการณ์

และวัดทุกผู้คน

และทุกสรรพสิ่งในโลกา

พระวจนะนั้นเป็นสัญญาณที่นำทางมนุษย์

สู่ความสว่างและความรอด


Chorus

ไม่ว่าพระวจนะดูลุ่มลึกหรือเรียบง่าย

พระวจนะคือความจริงที่มนุษย์

ต้องมีเพื่อที่เข้าสู่ชีวิต

วจนะคือน้ำดำรงชีวิต

ที่ช่วยให้มนุษย์รอดในเนื้อหนัง

และช่วยให้รอดทางจิตวิญญาณ

ที่มนุษย์นั้นต้องมีเพื่อจะมีชีวิตอยู่


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, คำนำ

ก่อนหน้า: 467 พระวจนะของพระเจ้าคือหนทางที่มนุษย์ควรรักษาไว้

ถัดไป: 469 ความสำคัญของพระวจนะของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger