90 พระวจนะของพระเจ้าคือสิทธิอำนาจและการพิพากษา

Verse 1

คนส่วนมากเพิกเฉยต่อวจนะพระเจ้า

คิดว่าเป็นเพียงถ้อยคำ ไม่ใช่ข้อเท็จจริง

พวกเขาไม่เห็น ไม่รู้หรือว่าพระเจ้าคือองค์ผู้สัตย์ซื่อ?

ถ้อยคำพระองค์และข้อเท็จจริงเกิดขึ้นพร้อมกัน

นี่ไม่จริงหรือเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ?


Chorus

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งหรือทำลายโลกา

เมื่อพระองค์ทรงทำบุตรหัวปี

ให้ได้มีความครบบริบูรณ์

สรรพสิ่งบรรลุประสงค์

โดยพระวจนะเดียวจากพระโอษฐ์

เพราะพระวจนะพระเจ้าเป็นสิทธิอำนาจ

และการพิพากษา


Verse 2

พระองค์ทรงเป็นการพิพากษา เป็นพระบารมี

สิ่งใดก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้

เป็นด้านหนึ่งแห่งพระราชกฤษฎีกาบริหาร

เป็นเพียงหนทางหนึ่งที่พระองค์

ทรงทำเพื่อพิพากษาคน

ใช่แล้ว เป็นหนทางหนึ่งที่

พระองค์จะทำการพิพากษาทั้งมวล

ที่ทรงดูแล


Chorus

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งหรือทำลายโลกา

เมื่อพระองค์ทรงทำบุตรหัวปี

ให้ได้มีความครบบริบูรณ์

สรรพสิ่งบรรลุประสงค์

โดยพระวจนะเดียวจากพระโอษฐ์

เพราะพระวจนะพระเจ้าเป็นสิทธิอำนาจ

และการพิพากษา


Bridge 1

ในสายพระเนตรของพระเจ้า

ผู้คน กิจการงานและทุกสิ่ง

ต่างอยู่ภายใต้การพิพากษา

และอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า

ไม่มีสักคนและสักสิ่งกล้าคะนองและเอาแต่ใจ

ทุกสรรพสิ่งต้องลุล่วงสำเร็จไป

ตามถ้อยคำที่พระองค์ทรงบัญชา


Chorus

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งหรือทำลายโลกา

เมื่อพระองค์ทรงทำบุตรหัวปี

ให้ได้มีความครบบริบูรณ์

สรรพสิ่งบรรลุประสงค์

โดยพระวจนะเดียวจากพระโอษฐ์

เพราะพระวจนะพระเจ้าเป็นสิทธิอำนาจ

และการพิพากษา


Bridge 2

ผู้ใดกังขาวจนะพระเจ้า มองข้ามวจนะพระองค์

จะโดนทำลาย เป็นอันพินาศไป

ทรงใช้วจนะกับทุกสิ่งสรรพ แทนขยับดัชนี

นี่เองที่ทำให้พระมหิทธิฤทธิ์ชัดเจน


Chorus

เมื่อพระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งหรือทำลายโลกา

เมื่อพระองค์ทรงทำบุตรหัวปี

ให้ได้มีความครบบริบูรณ์

สรรพสิ่งบรรลุประสงค์

โดยพระวจนะเดียวจากพระโอษฐ์

เพราะพระวจนะพระเจ้าเป็นสิทธิอำนาจ

และการพิพากษา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 103

ก่อนหน้า: 89 กิจพระเจ้าสำเร็จด้วยพระวจนะ

ถัดไป: 91 พระราชกิจหลักในยุคสุดท้ายคือการมอบชีวิตแก่มนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger