940 พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าชัดเจนและมีชีวิตชีวา

Chorus

พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า

นั้นชัดเจนมีชีวิตชีวา


Intro

พระองค์ทรงเปลี่ยนพระดำริ

และท่าทีของพระองค์

ตามที่สิ่งทั้งหลายได้พัฒนาไป

การเปลี่ยนท่าทีของพระองค์ต่อชาวเมืองนีนะเวห์

บอกมนุษย์ว่าทรงมีพระดำริเอง


Verse 1

พระเจ้ามิใช่หุ่นยนต์หรือรูปปั้นดิน

แต่เป็นพระเจ้าผู้มีพระชนม์ชีพ

พระองค์อาจกริ้วประชาชนชาวนีนะเวห์

หรืออาจทรงอภัยให้อดีต

เพราะท่าทีของพวกเขา

พระองค์อาจทรงเลือกทำลายชาวนีนะเวห์

หรือทรงอภัยถ้าพวกเขากลับใจ


Verse 2

พระดำรินั้นแปลงสภาพอยู่ร่ำไป

ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ขณะพระดำริ เหล่านี้ค่อยพัฒนาไป

แง่มุมมากมายที่แตกต่างกัน

ในเนื้อแท้พระเจ้าแสดงชัดเจน

ชั่วขณะที่พระเจ้าทรงแปรผันพระทัย

ทรงแสดงให้มนุษย์เห็นการทรงดำรงอยู่จริง


Chorus

พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า

นั้นชัดเจนมีชีวิตชีวา


Bridge 1

การทรงเปิดเผยที่แท้จริง พิสูจน์ต่อมนุษยชาติ

ถึงการมีอยู่ของพระพิโรธและพระกรุณา

ความเมตตารักใคร่ การทนยอมรับของพระองค์


Verse 3

พระเจ้าทรงเผยเนื้อแท้ของพระองค์

ตามวิธีที่สิ่งต่าง ๆ พัฒนาไป

พระเจ้าทรงมีพระพิโรธดั่งสิงโต

มีความกรุณา การทนยอมรับเช่นมารดา

พระอุปนิสัยอันชอบธรรม

ไม่อาจถูกล่วงละเมิดหรือถูกตั้งคำถาม

หรือบิดเบือน เปลี่ยนแปลงโดยคนผู้ใด


Verse 4

พระอุปนิสัยอันชอบธรรม

ซึ่งคือพระพิโรธและพระกรุณา

สามารถเปิดเผยได้ทุกที่ ทุกเวลา

ท่ามกลางทุกเรื่องและทุกสิ่ง

การแสดงออกเหล่านี้มีชีวิตชีวา

ในทุกแง่มุมสิ่งทรงสร้าง

ในทุกชั่วขณะที่ผ่านไป


Chorus

พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า

นั้นชัดเจนมีชีวิตชีวา


Bridge 2

พระอุปนิสัยชอบธรรมไม่ถูกจำกัดควบคุม

ด้วยเวลาหรือพื้นที่แต่ได้รับการแสดงออก

ด้วยความสบายที่สมบูรณ์แบบทุกที่ ทุกเวลา


Outro

เมื่อพระเจ้าทรงแปรเปลี่ยนพระทัย

ทรงยุติการแสดงพระพิโรธ

ทรงยินยอมให้ชาวนีนะเวห์มีชีวิต

เจ้าพูดได้ไหมว่าพระเจ้า

ทรงมีเพียงรักและกรุณา

เจ้าพูดได้ไหมว่าพระพิโรธ

เป็นเพียงพระวจนะว่างเปล่า

เมื่อทรงพิโรธเดือดดาล

ไม่ทรงกรุณาเหมือนเคย

พูดได้ไหมว่าไม่ทรงรักมนุษย์โดยแท้


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 2

ก่อนหน้า: 939 สัญลักษณ์แห่งพระอุปนิสัยของพระเจ้า

ถัดไป: 941 พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าทรงเป็นเอกลักษณ์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger