617 คำเตือนใจของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์

Intro

พระเจ้าทรงยกคนยากจน ยกขึ้นมาจากฝุ่นดิน

คนถ่อมใจได้รับการทำให้สูงส่ง


Verse 1

พระเจ้าจะทรงใช้พระปัญญาทุกแบบที่มี

เพื่อปกครองคริสตจักรทั่วจักรวาล

อีกทั้งประชาชาติและกลุ่มชน

พวกที่ก่อนหน้าไม่เชื่อฟัง

บัดนี้ต้องแสดงความเชื่อฟัง

ทั้งหมดจะอยู่ภายในพระองค์

ทั้งหมดจะนบนอบ

พระเจ้าทรงมีคำเตือนใจให้มนุษย์

พระเจ้าทรงมีคำเตือนใจ


Verse 2

เจ้าต้องนบนอบและรักกัน

ชีวิตต้องเชื่อมโยงกัน

จงอาศัยจุดแข็งของกันและกัน

รับใช้ด้วยความกลมเกลียว อดทนอดกลั้น

แล้วแผนร้ายซาตานจะไม่สำเร็จ

คริสตจักรจะสร้างขึ้นคงมั่น

และแผนพระเจ้าจะลุล่วงลงเช่นนี้

พระเจ้าทรงมีคำเตือนใจให้มนุษย์

พระเจ้าทรงมีคำเตือนใจ


Bridge

แม้การทำหน้าที่หลายหลาก

แต่ร่างกายมีเพียงหนึ่ง

แต่ละร่างทำดีที่สุด ทำหน้าที่อยู่ในที่ของตน

และควรเป็นประกายไฟ จุดความสว่างแก่ตน

แสวงหาความเป็นผู้ใหญ่ในชีวิต

เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัย


Verse 3

จงอย่าให้เกิดความเข้าใจผิด

และกลับกลายเสื่อมลงในจิตวิญญาณ

เหตุเพราะบุคคลเป็นในแบบหนึ่ง

หรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ในสายพระเนตร นั่นเป็นการไม่สมควร

พระเจ้าทรงเห็นว่าไร้ค่า

องค์หนึ่งเดียวที่เจ้าเชื่อไม่ใช่พระเจ้าหรือ

นั่นมิใช่มนุษย์คนใด

พระเจ้าทรงมีคำเตือนใจให้มนุษย์

พระเจ้าทรงมีคำเตือนใจให้มนุษย์

พระเจ้าทรงมีคำเตือนใจให้มนุษย์

พระเจ้าทรงมีคำเตือนใจ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 21

ก่อนหน้า: 616 หลักธรรมสองประการซึ่งบรรดาผู้นำและคนทำงานต้องจับความเข้าใจ

ถัดไป: 618 จงรับใช้ดังที่คนอิสราเอลได้ทำ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger