146 พระนามของพระเจ้าจะขยายยิ่งใหญ่ท่ามกลางเหล่าชนต่างชาติ

Verse 1

หน้าที่การพิพากษาของพระเจ้า

ก็เพื่อให้มนุษย์สามารถเชื่อฟัง

และเหตุที่พระองค์ทรงตีสอนคน

ก็เพื่อให้มนุษย์เปลี่ยนอย่างมีประสิทธิผล

พระเจ้าทรงทำเพื่อการบริหารจัดการ

แต่สิ่งทรงทำล้วนเกิดประโยชน์เพื่อคน


Verse 2

พระเจ้าทรงหวังทำให้ชนชาติทั้งมวล

เชื่อฟังพระองค์เท่าชนอิสราเอล

ทำให้พวกเขาเป็นมนุษย์ที่แท้จริง

เพื่อทรงมีที่ตั้งมั่นนอกอิสราเอล

นี่คือพระราชกิจการบริหารจัดการ

ราชกิจท่ามกลางเหล่าชนต่างชาติ


Chorus

ในยุคสุดท้ายนี้พระนามพระเจ้าจะ

ได้รับเกียรติว่ายิ่งใหญ่ท่ามกลางพวกต่างชาติ

พวกต่างชาติจะเห็นกิจการพระองค์

จะเรียกว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เนื่องจากกิจการของพระองค์

พระวจนะของพระองค์จะลุล่วง

พระวจนะจะลุล่วงในเร็ววัน


Verse 3

ผู้คนยังคงไม่เข้าใจ

ไม่ใส่ใจการทรงบริหารจัดการ

ที่พวกเขาคำนึงก็เพียง

อนาคตและบั้นปลายของพวกเขาเอง

เมินมองราชกิจทั้งที่มีพระวจนะ

ทุกอย่างยึดตรงบั้นปลายของพวกเขาเอง


Verse 4

หากสิ่งทั้งหลายดำเนินเช่นนี้

ราชกิจพระเจ้าจะขยายได้เช่นไร?

ข่าวประเสริฐจะเผยแผ่ไปอย่างไร?

พวกเจ้าควรรู้ว่าเมื่อราชกิจขยาย

พระองค์จะทรงทำพวกเจ้าแตกกระจายไป

ดั่งพระยาห์เวห์เฆี่ยนตีอิสราเอล


Bridge

ทั้งหมดนี้เพื่อเผยแผ่ข่าวประเสริฐ

และแผ่ราชกิจสู่ชนต่างชาติ

เพื่อให้พระนามได้รับเกียรติว่ายิ่งใหญ่

จากผู้ใหญ่ เด็กเล็ก ไม่ต่างกัน

พากันยกย่องพระนามศักดิ์สิทธิ์

ไปทุกเผ่าชนและชนชาติ


Chorus

ในยุคสุดท้ายนี้พระนามพระเจ้าจะ

ได้รับเกียรติว่ายิ่งใหญ่ท่ามกลางพวกต่างชาติ

พวกต่างชาติจะเห็นกิจการพระองค์

จะเรียกว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เนื่องจากกิจการของพระองค์

พระวจนะของพระองค์จะลุล่วง

พระวจนะจะลุล่วงในเร็ววัน


Outro

ผู้คนจะได้รู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าแห่งอิสราเอล

คือพระเจ้าของทุกชนต่างชาติ

กระทั่งคนที่ทรงสาปแช่ง

พระองค์จะให้คนได้รู้ว่า

ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้สร้าง

นี่คือราชกิจสุดยิ่งใหญ่

พระประสงค์แห่งยุคสุดท้าย

ราชกิจเดียวที่ต้องลุล่วงในยุคสุดท้าย

ทั้งหมดนี้จะลุล่วงในเร็ววัน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, งานแห่งการเผยแผ่ข่าวประเสริฐคืองานแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกัน

ก่อนหน้า: 145 พระปัญญาของพระเจ้าออกมาโดยขึ้นอยู่กับแผนร้ายของซาตาน

ถัดไป: 147 สรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดจะกลับสู่ภายใต้อำนาจครอบครองของพระผู้สร้าง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger