113 นัยสำคัญแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์ของพระเจ้า

Verse 1

การทรงบริหารจัดการ ก็เพื่อทรงได้รับผู้คน

ที่นมัสการและนบนอบพระองค์

มวลมนุษย์นี้ ที่เสื่อมทรามไปโดยซาตาน

ไม่มองซาตานว่าเป็นบิดาอีก

เมื่อรู้หน้าอัปลักษณ์ของซาตาน จึงหนีไกล

มายอมรับการพิพากษาการตีสอน


Chorus

พวกเขารู้ว่าอัปลักษณ์ต่างจากบริสุทธิ์เพียงใด

พวกเขารู้ความยิ่งใหญ่พระเจ้า

และความชั่วของซาตาน

พวกเขาจะไม่นมัสการ จัดแท่นบูชา

หรือทำงานให้ซาตานอีก

เพราะพวกเขาเป็นกลุ่มผู้คน

ที่พระเจ้าทรงได้รับโดยแท้จริง

นี่คือนัยสำคัญแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์


Verse 2

ขณะที่ทรงราชกิจบริหารจัดการ

มวลมนุษย์คือจุดมุ่งหมายหลักของ

ความเสื่อมทรามของซาตาน

ความรอดของพระเจ้า

เป็นสิ่งที่พระเจ้าและซาตานช่วงชิง

ขณะที่ทรงราชกิจบริหารจัดการ

พระองค์ทรงค่อย ๆ ได้มนุษย์คืนมา

จากมือชั่วร้ายของซาตาน

ดังนั้นมนุษย์จึงเข้าใกล้พระเจ้าขึ้นทุกที


Chorus

พวกเขารู้ว่าอัปลักษณ์ต่างจากบริสุทธิ์เพียงใด

พวกเขารู้ความยิ่งใหญ่พระเจ้า

และความชั่วของซาตาน

พวกเขาจะไม่นมัสการ จัดแท่นบูชา

หรือทำงานให้ซาตานอีก

เพราะพวกเขาเป็นกลุ่มผู้คน

ที่พระเจ้าทรงได้รับโดยแท้จริง

นี่คือนัยสำคัญแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์


Outro

นี่คือนัยสำคัญแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์

นี่คือนัยสำคัญแห่งการบริหารจัดการมวลมนุษย์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 3: มนุษย์สามารถได้รับการช่วยให้รอดท่ามกลางการบริหารจัดการของพระเจ้าเท่านั้น

ก่อนหน้า: 112 พระเจ้าทรงเป็นปฐมและอวสาน

ถัดไป: 114 พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูความหมายของการทรงสร้างมนุษย์ของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger