ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

ความถ่อมตนของพระเจ้าช่างน่าชื่นชม

播放速度

ความถ่อมตนของพระเจ้าช่างน่าชื่นชม

1

พระเจ้าทรงถ่อมตนลงมาเพื่อทำงาน

กับมนุษย์ผู้โสมมเสื่อมทราม

เพื่อให้พวกเขาเพียบพร้อม พระเจ้ามาเป็นมนุษย์

ทรงนำทางและดูแลผู้คน มายังหัวใจพญานาคแดง

เพื่อช่วยและพิชิตพวกที่เสื่อมทราม

ทำภารกิจเปลี่ยนผู้คน ให้ต่างจากคนเดิม

พระองค์ทรงถ่อมตนมาเป็นคน และทนรับความลำบากที่มี

เป็นความอัปยศยิ่งใหญ่ ของพระวิญญาณสูงสุด

พระเจ้ายิ่งใหญ่และสูงส่ง มนุษย์ทราม และต่ำต้อย

แต่พระเจ้าตรัส ค้ำจุน อยู่ในหมู่คน

พระองค์ช่างถ่อมตน ช่างน่าชื่นชม

2

พระเจ้าในร่างมนุษย์ใช้ชีวิตธรรมดา

พิสูจน์ว่าทรงลดตัวลงมา

พระวิญญาณที่สูงส่ง มาเป็นคนทั่วไป

เพื่อให้งานพระวิญญาณสำเร็จ

พวกคุณไม่คู่ควรราชกิจ ความยากลำบากที่ทรงตรากตรำ

เห็นได้ในสิ่งที่คุณมี ความคิด และปัญญา

พวกคุณไม่คู่ควรราชกิจ ความยากลำบากที่ทรงตรากตรำ

จะเห็นได้ในความเป็นมนุษย์ ชีวิตพวกคุณ

พระเจ้ายิ่งใหญ่และสูงส่ง มนุษย์ทราม และต่ำต้อย

แต่พระเจ้าตรัส ค้ำจุน อยู่ในหมู่คน

พระองค์ช่างถ่อมตน ช่างน่าชื่นชม

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ก่อนหน้า:พระเจ้าทรงกำหนดเส้นทางที่มนุษย์ต้องเดินไว้ล่วงหน้าแล้ว

ถัดไป:พระเจ้าหวงแหนผู้ที่สดับและเชื่อฟังพระองค์