พระสิริพระเจ้าเฉิดฉายจากทิศบูรพา

Verse 1

เมื่อพระเจ้าเข้าสู่สรวงสวรรค์และโลกใหม่

จึงได้ทรงเผยอีกมุมของพระสิริพระองค์

ครั้งแรกให้เห็นในดินแดนคานาอัน

แล้วแสงสลัวก็ส่องสว่างมายังโลกมืดมัว

มาหาแสงอย่าช้าไย ดึงพลังความสว่างนั้นมา

พระสิริเฉิดฉาย ให้ทุกชนชาติประจักษ์สายตา

ให้คนรู้พระเจ้ามายังโลกเมื่อนานมา

นำพระสิริจากอิสราเอลมายังชาติบูรพา

พระสิริเจิดจ้าในแดนบูรพา

สืบเนื่องยังวันนี้ นับจากยุคพระคุณ

แต่อิสราเอลคือที่พระองค์จากมา

ถึงถิ่นแดนบูรพาเพื่อพำนักพักพิง

Chorus

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

ทรงมาบูรพา มิใช่ประจิม

และทรงนำดินแดน ดินแดนแห่งคานาอัน

มายังชาวประชาชนชาติบูรพา

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

Verse 2

ยามที่แสงค่อยเปลี่ยนสีเป็นขาวในบูรพา

โลกที่มีความมืดมิดกลับสว่างทันใด

ได้รู้พระเจ้านั้น จากอิสราเอลเมื่อนานมา

และทรงปรากฏขึ้นใหม่ครานี้ในบูรพา

ครั้งหนึ่งนั้น พระเจ้าทรงลงมายังอิสราเอล

แต่แล้วก็ทรงจาก... ดินแดน... นั้นมา

แต่เป็นเพราะกิจนั้น นำทางทั้งจักรวาล

ไม่อาจทรงจุติอีกคราในอิสราเอล

Chorus

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

ทรงมาบูรพา มิใช่ประจิม

และทรงนำดินแดน ดินแดนแห่งคานาอัน

มายังชาวประชาชนชาติบูรพา

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

Bridge

ทรงประสงค์จะพามวลประชาไปคานาอัน

ทรงตรัสจากคานาอันเพื่อควบคุมจักรวาล

โลกไม่มีแสงใด นอกจากในคานาอัน

หากไม่ไปที่นั่น มนุษย์เผชิญหนาว และหิวโซ

Chorus

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

ทรงมาบูรพา มิใช่ประจิม

และทรงนำดินแดน ดินแดนแห่งคานาอัน

มายังชาวประชาชนชาติบูรพา

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ก่อนหน้า: ผลจากคำอธิษฐานแท้จริง

ถัดไป: หันหัวใจทั้งหมดเข้าหาพระเจ้าเพื่อรักพระองค์

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เหตุใดจึงกล่าวกันว่าคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เชื่อในพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์

ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสองศาสนา—ศาสนาคริสต์และศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก—ทั้งเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าและยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นการจุติเป็นมน…...

เส้นทาง… (2)

พี่น้องชายหญิงของเราอาจมีแนวความคิดอยู่บ้างในเรื่องลำดับ ขั้นตอน และวิธีการทั้งหลายในพระราชกิจของพระเจ้าในจีนแผ่นดินใหญ่...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้