13 พระสิริพระเจ้าเฉิดฉายจากทิศบูรพา

Verse 1

เมื่อพระเจ้าเข้าสู่สรวงสวรรค์และโลกใหม่

จึงได้ทรงเผยอีกมุมของพระสิริพระองค์

ครั้งแรกให้เห็นในดินแดนคานาอัน

แล้วแสงสลัวก็ส่องสว่างมายังโลกมืดมัว

มาหาแสงอย่าช้าไย ดึงพลังความสว่างนั้นมา

พระสิริเฉิดฉาย ให้ทุกชนชาติประจักษ์สายตา

ให้คนรู้พระเจ้ามายังโลกเมื่อนานมา

นำพระสิริจากอิสราเอลมายังชาติบูรพา

พระสิริเจิดจ้าในแดนบูรพา

สืบเนื่องยังวันนี้ นับจากยุคพระคุณ

แต่อิสราเอลคือที่พระองค์จากมา

ถึงถิ่นแดนบูรพาเพื่อพำนักพักพิง


Chorus

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

ทรงมาบูรพา มิใช่ประจิม

และทรงนำดินแดน ดินแดนแห่งคานาอัน

มายังชาวประชาชนชาติบูรพา

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม


Verse 2

ยามที่แสงค่อยเปลี่ยนสีเป็นขาวในบูรพา

โลกที่มีความมืดมิดกลับสว่างทันใด

ได้รู้พระเจ้านั้น จากอิสราเอลเมื่อนานมา

และทรงปรากฏขึ้นใหม่ครานี้ในบูรพา

ครั้งหนึ่งนั้น พระเจ้าทรงลงมายังอิสราเอล

แต่แล้วก็ทรงจาก... ดินแดน... นั้นมา

แต่เป็นเพราะกิจนั้น นำทางทั้งจักรวาล

ไม่อาจทรงจุติอีกคราในอิสราเอล


Chorus

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

ทรงมาบูรพา มิใช่ประจิม

และทรงนำดินแดน ดินแดนแห่งคานาอัน

มายังชาวประชาชนชาติบูรพา

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม


Bridge

ทรงประสงค์จะพามวลประชาไปคานาอัน

ทรงตรัสจากคานาอันเพื่อควบคุมจักรวาล

โลกไม่มีแสงใด นอกจากในคานาอัน

หากไม่ไปที่นั่น มนุษย์เผชิญหนาว และหิวโซ


Chorus

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม

ทรงมาบูรพา มิใช่ประจิม

และทรงนำดินแดน ดินแดนแห่งคานาอัน

มายังชาวประชาชนชาติบูรพา

ฟ้าแลบจากแดนบูรพาไปประจิม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังกังวาน—การเผยพระวจนะว่าข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรจะเผยแผ่ไปทั่วทั้งจักรวาล

ก่อนหน้า: 12 พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ

ถัดไป: 14 พระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้วในทิศตะวันออกของโลกด้วยพระสิริ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger