943 พระอุปนิสัยของพระเจ้าเปี่ยมกรุณา เปี่ยมรัก และที่สำคัญกว่านั้น เปี่ยมบารมี และชอบธรรม

Intro

การทรงใช้ไฟเพื่อทำลายล้างเมืองโสโดม

คือวิธีกำจัดของพระเจ้าที่รวดเร็วที่สุด


Verse 1

การเผาประชาชนแห่งโสโดม

ทำลายทั้งร่างกาย จิตวิญญาณ ดวงจิต

เพื่อทุกคนที่อยู่ ณ ที่นั้น

จะไม่มีอีกต่อไปในโลกมนุษย์

หรือโลกที่ไม่อาจมองเห็น


Verse 2

นี่คือหนึ่งทางที่ทรงแสดงพระพิโรธ

หนทางนี้ที่ทรงเปิดเผยและทรงแสดงออก

คือส่วนหนึ่งของแก่นแท้พระพิโรธพระเจ้า

นั่นคือการเผยให้เห็นถึงแก่นแท้ของ

อุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า


Chorus 1

เมื่อพระเจ้าทรงแสดงพระพิโรธ

ทรงเลิกแสดงพระกรุณาหรือว่าความเมตตา

การทนยอมรับนั้นก็ยุติ รวมไปถึงความอดทน

ไม่มีสิ่งใดโน้มน้าวพระองค์ให้ทรงอดทนต่อได้

หรือประทานพระกรุณา หรือทนยอมรับ


Verse 3

แทนที่สิ่งดังกล่าว โดยไม่ทรงมีความลังเล

พระเจ้าทรงส่งพระพิโรธ พระบารมี

ทรงทำสิ่งพึงปรารถนา

จะทรงทำสิ่งเหล่านี้หมดจดและรวดเร็ว

ตามความปรารถนาของพระองค์


Verse 4

นี่คือวิธีที่ทรงส่งพระพิโรธ พระบารมี

และมนุษย์ต้องไม่กระทำล่วงเกิน

นี่แสดงออกถึงส่วนหนึ่งซึ่ง

เป็นพระอุปนิสัยอันชอบธรรม


Chorus 2

เมื่อคนเห็นพระเจ้าแสดงความรัก ความใส่ใจ

ก็ไม่อาจเห็นพระพิโรธหรือว่าพระบารมี

หรือการไม่ทนยอมรับการล่วงเกิน

คนคิดว่าอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า

คือแค่พระกรุณา ความรัก การทนยอมรับ


Outro

แต่เมื่อพระเจ้าทรงทำลายล้างเมือง

เมื่อพระเจ้าทรงชังมวลมนุษย์

สิ่งที่คนเห็นได้จากโทสะและในพระบารมี

คือความชอบธรรมอีกด้านของพระองค์

นี่คือการไม่ทรงทนยอมรับต่อการล่วงเกิน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 2

ก่อนหน้า: 942 พระเจ้าทรงเมตตาอย่างมากมายและทรงพิโรธอย่างล้ำลึก

ถัดไป: 944 พระเจ้าทรงธำรงรักษาการดำรงอยู่ของมนุษย์ด้วยพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger