968 พระอุปนิสัยของพระเจ้าบริสุทธิ์และไร้ข้อตำหนิ

Verse 1

เมื่อชาวนีนะเวห์อดอาหาร

นุ่งผ้ากระสอบ นั่งบนขี้เถ้า

พระทัยพระเจ้าเริ่มอ่อน

พระองค์ตรัสว่าจะทรงทำลายเมือง

พวกเขาอย่างเกรี้ยวกราด

แค่ก่อนหน้านั้นเพียงชั่วครู่

ครั้นพวกเขาสารภาพ

และแสดงการกระทำกลับใจ

พระโทสะก็แปลงเป็นพระกรุณา

การยอมผ่อนปรน


Chorus

พระอุปนิสัยเผยถึงพระพิโรธ

การยอมผ่อนปรน พระกรุณา

สอดคล้องไปตามการกลับใจ

และความประพฤติมนุษย์

ทุกสิ่งทรงเผยไร้ราคี ตรงไปตรงมา

เนื้อแท้สิ่งเหล่านั้นต่างจากสิ่งทรงสร้างทั้งมวล


Verse 2

ความพิโรธของพระเจ้า

ยามที่พบคนกระทำชั่ว

เป็นพระพิโรธที่ไร้ข้อติ

พระหทัยพระองค์สะเทือน

ตอบสนองยามคนกลับใจ

นำไปสู่การเปลี่ยนพระทัย

ยามสะเทือนพระทัยจนยอม

ผ่อนปรนกรุณาต่อมนุษย์

ทั้งสิ้นทรงแสดงออกมา

ไร้ราคี สะอาด ไร้มลทิน


Pre-chorus

การยอมผ่อนปรนของพระเจ้านั้นไร้ราคี

พระกรุณาพระเจ้านั้นไร้ราคี


Chorus

พระอุปนิสัยเผยถึงพระพิโรธ

การยอมผ่อนปรน พระกรุณา

สอดคล้องไปตามการกลับใจ

และความประพฤติมนุษย์

ทุกสิ่งทรงเผยไร้ราคี ตรงไปตรงมา

เนื้อแท้สิ่งเหล่านั้นต่างจากสิ่งทรงสร้างทั้งมวล


Bridge

เบื้องหลังการกระทำพระเจ้าคือหลักธรรม

ซึ่งไร้ข้อตำหนิหรือมลทินใดๆ

เช่นเดียวกับที่การกระทำ

การตัดสินใจของพระองค์

และทุกแนวคิดและพระดำริของพระองค์


Chorus

พระอุปนิสัยเผยถึงพระพิโรธ

การยอมผ่อนปรน พระกรุณา

สอดคล้องไปตามการกลับใจ

และความประพฤติมนุษย์

ทุกสิ่งทรงเผยไร้ราคี ตรงไปตรงมา

เนื้อแท้สิ่งเหล่านั้นต่างจากสิ่งทรงสร้างทั้งมวล


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 2

ก่อนหน้า: 967 แก่นแท้ของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์

ถัดไป: 969 แก่นแท้ของพระเจ้าไม่เห็นแก่พระองค์เอง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger