44 กิจการของพระเจ้าเติมเต็มความกว้างใหญ่ไพศาลของจักรวาล

Verse 1

พระเจ้าทรงมองลงมายังทุกอย่างจากเบื้องบน

ทรงใช้อำนาจครอบครองทุกสิ่งจากเบื้องบน

ในขณะเดียวกัน พระเจ้าได้ทรงส่งความรอดมายังโลก

พระเจ้าทรงเฝ้ามองจากสถานที่ลับตลอดเวลา

ทรงเห็นทุกการเคลื่อนไหว

รู้ทุกสิ่งที่คนพูดและทำ

ทรงรู้จักคนว่าไม่ยากที่จะเข้าใจ

สถานที่ลับคือที่สถิต

ทั่วท้องนภาคือพระแท่นที่บรรทม

พลังซาตานไม่อาจเข้าถึงพระเจ้า

ด้วยพระองค์ทรงเปี่ยมพระบารมี

ความชอบธรรมและการพิพากษา


Verse 2

พระเจ้าได้ทรงย่ำบนทุกสิ่งที่มีด้วยพระบาท

ได้ทอดพระเนตรออกไปจนทั่วทั้งจักรวาล

ได้ทรงพระดำเนินท่ามกลางมนุษย์

ได้ทรงลิ้มรสความหวานและความขมขื่น

ทุกรสชาติที่มีในโลกมนุษย์นี้ทั้งมวล

แต่มนุษย์ไม่เคยรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง

ไม่เคยใส่ใจพระองค์ขณะทรงเดินทาง

เพราะพระองค์ทรงนิ่งเงียบงัน

มิได้ทรงปฏิบัติกิจการเหนือธรรมชาติ

จึงไม่มีใครเคยเห็นพระองค์แท้จริง

ปัจจุบันนั้นไม่เหมือนกับวันวาน

พระเจ้าจะทรงทำสิ่งที่โลกยังไม่เคยพบเจอ

ในหลายยุคที่ผันผ่าน

จะทรงเอ่ยพระวจนะที่มนุษย์ไม่เคยได้ยิน

ในหลายยุคที่ผันผ่าน

เพราะทรงขอให้มวลมนุษยชาติ

มารู้จักพระองค์ในเนื้อหนัง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 5

ก่อนหน้า: 43 ทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า

ถัดไป: 45 พระเจ้าอยู่ในสวรรค์และแผ่นดินโลก

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger