682 พระเจ้าทรงทำให้มนุษย์เพียบพร้อมในหลายหนทาง

Verse 1

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีเส้นทางในแต่ละคน

ทรงให้โอกาสทุกคนได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

เจ้ารู้ว่าตนเสื่อมทรามผ่านทางสภาวะคิดลบของตน

เมื่อโยนสภาวะเหล่านี้ทิ้ง

เจ้าจะพบเส้นทางสู่การปฏิบัติ

ทั้งหมดนี้คือหนทางที่เจ้าได้รับความเพียบพร้อม


Verse 2

ผ่านการนำอย่างต่อเนื่องของสิ่งที่เป็นบวกในตัวเจ้า

เจ้าแข็งขันในหน้าที่ เข้าใจเชิงลึก มีวิจารณญาณ

ในภาวะที่ดี เจ้านั้นมีความเต็มใจเป็นพิเศษ

ที่จะอ่านพระวจนะและอธิษฐานต่อพระเจ้า

และเชื่อมโยงคำเทศนาเข้ากับสภาวะเจ้าเอง


Chorus 1

เวลาเช่นนั้นพระเจ้าทรงให้ความรู้แจ้งเจ้าภายใน

ทำให้เจ้าตระหนักสิ่งที่เป็นบวก

นี่คือวิธีที่เจ้าได้รับความเพียบพร้อม

ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมด้านบวก


Verse 3

ในสภาวะคิดลบ เจ้าอ่อนแอ และนิ่งเฉยดูดาย

เจ้าได้ค้นหาหัวใจเจ้า และไม่อาจพบพระเจ้าข้างใน

แต่พระเจ้าให้ความกระจ่าง

ช่วยเจ้าค้นหาเส้นทางสู่การปฏิบัติ

นี่คือการได้รับความเพียบพร้อม ณ เวลาคิดลบ

พระเจ้าทำให้คนมีความเพียบพร้อมได้สองแง่มุม


Verse 4

มันขึ้นอยู่กับว่าเจ้านั้นสามารถ

ได้รับประสบการณ์หรือไม่

และเจ้าแสวงหาความเพียบพร้อมจากพระเจ้าหรือไม่

หากใช่ ด้านลบย่อมช่วยเจ้าเข้าใจสภาวะจริง

เรียนรู้สิ่งที่ขาดพร่อง แต่ไม่อาจทำให้เจ้าสูญเสียได้

มันช่วยให้เห็นว่ามนุษย์ไม่มีสิ่งใด ไม่เป็นสิ่งใด


Chorus 2

หากเจ้าไม่ได้รับประสบการณ์บททดสอบใดๆ

เจ้าจะรู้สึกเสมอว่าตนดีกว่าผู้อื่นเสมอไป

เจ้าจะเห็นผ่านสิ่งเหล่านี้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านมา

กระทำโดยพระเจ้าและคุ้มครองโดยพระเจ้า


Bridge

การเข้าสู่บททดสอบทิ้งให้เจ้าไร้รัก ไร้ความเชื่อ

ขาดการอธิษฐาน ไม่สามารถขับขานเพลงสรรเสริญ

และโดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เลย

เจ้าก็มารู้จักตัวเจ้าเองท่ามกลางสิ่งนี้

พระเจ้าทรงมีหลายวิธีในการทำให้

มนุษย์มีความเพียบพร้อม

ทรงใช้สิ่งแวดล้อมหลากหลายมากมาย

มาจัดการกับอุปนิสัยเสื่อมทรามของคน

ทรงใช้สิ่งต่างๆ นานามาตีแผ่ผู้คน


Verse 5

นั่นคือในแง่มุมหนึ่งพระเจ้าทรงจัดการคน

อีกแง่มุมหนึ่งทรงเลือกที่จะตีแผ่คน

อีกแง่มุมหนึ่งทรงเปิดโปงคน ทรงขุดคุ้ย

"ความลับ" ภายในใจที่คนนั้นไม่เคยล่วงรู้เลย

ให้คนเห็นธรรมชาติตนโดยการเปิดเผยทุกสภาวะ


Chorus 3

พระเจ้าทำให้คนเพียบพร้อมโดยใช้หนทางมากมาย

ผ่านการจัดการคน ผ่านการเปิดโปงคน

โดยการถลุงคน และการตีสอนคน

เพื่อคนจะได้รู้จักพระเจ้า ผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เฉพาะบรรดาผู้มุ่งเน้นการปฏิบัติเท่านั้นที่สามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมได้

ก่อนหน้า: 681 พระเจ้าทรงทดสอบและทรงถลุงมนุษย์เพื่อทำให้เขาเพียบพร้อม

ถัดไป: 683 คนเราไม่สามารถมารู้จักพระเจ้าได้โดยการชื่นชมพระคุณของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger