94 ในยุคราชอาณาจักร พระเจ้าทรงใช้พระวจนะทำให้มนุษย์เพียบพร้อม

Verse 1

ในยุคนี้ พระเจ้าจะทรงทำการนี้ให้ลุล่วง

ท่ามกลางพวกเจ้า คือทุกคนปฏิบัติความจริง

ทุกคนใช้ชีวิตตามพระวจนะ

และรักพระองค์ด้วยดวงใจตนเอง


Pre-chorus 1

พระวจนะคือพื้นฐานชีวิตพวกเขา

พวกเขามีหัวใจที่ยำเกรงพระองค์

พวกเขาจะปกครองกับพระองค์

ผ่านการปฏิบัติตามพระวจนะ


Chorus 1

วจนะเท่านั้นจัดหาชีวิตให้กับคน

วจนะเท่านั้นนำความสว่างมาให้คนได้

ชี้ให้เห็นหนทางการปฏิบัติ

นี่คือข้อเท็จจริงในยุคราชอาณาจักรนี้


Verse 2

พระวจนะปกครองมนุษย์ทุกผู้คน

พระวจนะเป็นอาหารและกำลัง

จงรู้สึกดียามเจ้ากินพระวจนะ

หากไม่กินเจ้าจะอับจนหนทางไป


Pre-chorus 2

ในพระคัมภีร์กล่าวว่ามนุษย์

ไม่อาจอยู่ได้โดยขนมปังเท่านั้น

แต่ต้องอาศัยพระวจนะ

พระเจ้าจะทำการนี้เป็นจริงในพวกเจ้า


Chorus 2

วจนะเท่านั้นจัดหาชีวิตให้กับคน

วจนะเท่านั้นนำความสว่างมาให้คนได้

ชี้ให้เห็นหนทางการปฏิบัติ

นี่คือข้อเท็จจริงในยุคราชอาณาจักรนี้


Bridge

ในยุคนี้ พระเจ้าทรงใช้พระวจนะ

เป็นหลักในการปกครองทุกคน

ผู้คนที่ถูกพิพากษา และได้รับความเพียบพร้อม

สามารถเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระองค์

ล้วนเป็นเพราะพระวจนะ


Chorus 3

วจนะเท่านั้นจัดหาชีวิตให้กับคน

วจนะเท่านั้นนำความสว่างมาให้คนได้

ชี้ให้เห็นหนทางการปฏิบัติ

นี่คือข้อเท็จจริงในยุคราชอาณาจักรนี้


Outro

จงดื่มกินพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวัน

อย่าละทิ้งความจริงในพระวจนะ

และเจ้าจะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ยุคแห่งราชอาณาจักรคือยุคพระวจนะ

ก่อนหน้า: 93 พระวจนะทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จลุล่วงในยุคแห่งราชอาณาจักร

ถัดไป: 95 ความหมายที่จริงของพระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger