880 พระเจ้าทรงรักมนุษย์ที่มีบาดแผล

Verse 1

พระเจ้าในเนื้อหนังทรงถูกตัดสิน กล่าวโทษ และเย้ยหยัน

พระองค์ถูกพวกมารไล่ล่า

พระองค์ถูกโลกศาสนาผลักไส

ไม่มีใครสามารถชดเชยความเจ็บปวดของพระองค์ได้

Verse 2

การต้านทานที่ดุดันของมวลมนุษย์

การใส่ร้ายป้ายสี การล่า และการติเตียนที่เทียมเท็จของมนุษย์

ทำให้เนื้อหนังของพระเจ้าเผชิญหน้าภยันตรายอันใหญ่หลวง

ผู้ใดสามารถเข้าใจและบรรเทาความเจ็บปวดของพระองค์ได้?

Pre-chorus 1

พระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ที่เสื่อมทรามให้รอดโดยผ่านทางความอดทน

พระองค์ทรงรักผู้คนด้วยพระหทัยที่ชอกช้ำ

นี่เป็นพระราชกิจที่เจ็บปวดที่สุด

เจ็บปวดที่สุดเหนือพระราชกิจทั้งปวง

Chorus

ตั้งแต่เริ่มต้นพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนัง

สิ่งที่ถูกเปิดเผยล้วนเป็นความรักทั้งสิ้น

พระองค์ประทานทุกสิ่งทุกอย่างของพระองค์แก่มนุษย์

เนื้อแท้แห่งพระราชกิจของพระองค์คือความรัก

ตั้งแต่เริ่มต้นพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนัง

สิ่งที่ถูกเปิดเผยล้วนเป็นความรักทั้งสิ้น

พระองค์ประทานทุกสิ่งทุกอย่างของพระองค์แก่มนุษย์

เนื้อแท้แห่งพระราชกิจของพระองค์คือความรัก

Verse 3

ตลอดเวลาสามสิบสามปีครึ่ง

พระเยซูดำรงพระชนม์ชีพบนแผ่นดินโลก และหาได้ทรงเป็นอิสระจากความเจ็บปวดไม่

จนกระทั่งพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขน ฟื้นคืนพระชนม์

และปรากฏแก่มนุษย์เป็นเวลาสี่สิบวัน

Pre-chorus 2

หลายปีแห่งการดำรงพระชนม์ชีพอย่างยากลำบากร่วมกับมนุษย์ได้ยุติ

แต่พระทัยของพระเจ้ายังคงทนทุกข์เช่นเดิม

กังวลว่ามนุษย์จะไปลงเอยที่ใด

ไม่มีใครจะสามารถรู้และทนรับความเจ็บปวดนี้

Chorus

ตั้งแต่เริ่มต้นพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนัง

สิ่งที่ถูกเปิดเผยล้วนเป็นความรักทั้งสิ้น

พระองค์ประทานทุกสิ่งทุกอย่างของพระองค์แก่มนุษย์

เนื้อแท้แห่งพระราชกิจของพระองค์คือความรัก

ตั้งแต่เริ่มต้นพระราชกิจของพระเจ้าในเนื้อหนัง

สิ่งที่ถูกเปิดเผยล้วนเป็นความรักทั้งสิ้น

พระองค์ประทานทุกสิ่งทุกอย่างของพระองค์แก่มนุษย์

เนื้อแท้แห่งพระราชกิจของพระองค์คือความรัก

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, แก่นแท้ของพระคริสต์คือความรัก

ก่อนหน้า: 879 พระเจ้ารักมนุษย์ที่สุด

ถัดไป: 881 พระเจ้าทรงรับเอาความเจ็บปวดทั้งหลายไปเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger