ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

พระเจ้าให้สิ่งที่มนุษย์ต้องการผ่านทางการร้องเรียกของพวกเขา

播放速度

พระเจ้าให้สิ่งที่มนุษย์ต้องการผ่านทางการร้องเรียกของพวกเขา

Verse 1

เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มา

ทรงประทานวิญญาณให้ไป

ตรัสว่าถ้าหากไม่ร้องเรียกพระองค์

คนจะไม่อาจเชื่อมถึงพระวิญญาณ

และการ "ถ่ายทอดจากสวรรค์"

จะส่งมาไม่ถึงโลกเรา

Chorus

เมื่อมนุษย์ภาวนา

พระเจ้าจึงให้ตามต้องการ

แรกเริ่มพระองค์ไม่สถิตในตัวคน

แต่ทรงช่วยเหลือเพราะพวกเขาร้องเรียก

จากความแกร่งภายใน พวกเขาจึงแข็งกล้า

และซาตานไม่กล้าจะมากล้ำกรายได้ตามใจ

Verse 2

เมื่อพระเจ้าไม่อยู่ในวิญญาณคน

ย่อมมีที่ว่างเปิดกว้างรออยู่

ซาตานถือโอกาสก้าวเข้ามา

แต่เมื่อพวกเขาเชื่อมใจกับพระองค์

ซาตานเริ่มที่จะตื่นกลัว และรีบเร่งหลบหนีไป

Chorus

เมื่อมนุษย์ภาวนา

พระเจ้าจึงให้ตามต้องการ

แรกเริ่มพระองค์ไม่สถิตในตัวคน

แต่ทรงช่วยเหลือเพราะพวกเขาร้องเรียก

จากความแกร่งภายใน พวกเขาจึงแข็งกล้า

และซาตานไม่กล้าจะมากล้ำกรายได้ตามใจ

Verse 3

หากคนคอยเชื่อมโยงกับพระวิญญาณ

ซาตานไม่กล้ามาแทรกแซง

เมื่อซาตานไม่มาก่อกวน

คนใช้ชีวิตได้ตามเดิม

พระเจ้าทำงานในตัวคน

ไม่มีสิ่งใดมาขวางกั้น

เป็นเช่นนี้ สิ่งที่ทรงอยากทำ

เป็นไปได้ทุกอย่างผ่านผู้คน

Chorus

เมื่อมนุษย์ภาวนา

พระเจ้าจึงให้ตามต้องการ

แรกเริ่มพระองค์ไม่สถิตในตัวคน

แต่ทรงช่วยเหลือเพราะพวกเขาร้องเรียก

จากความแกร่งภายใน พวกเขาจึงแข็งกล้า

และซาตานไม่กล้าจะมากล้ำกรายได้ตามใจ

และซาตานไม่กล้าจะมากล้ำกรายได้ตามใจ

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:ศรัทธาที่แท้จริงมาจากการรู้จักพระเจ้าเท่านั้น

ถัดไป:มนุษย์สามารถเข้าใจพระเจ้าได้ดีขึ้นผ่านการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้า