693 ในท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าทรงได้รับบรรดาผู้ที่มีความจริง

1 พวกที่ได้เกิดในยุคสุดท้ายเป็นผู้คนประเภทใด?  พวกเขาเป็นผู้คนที่ได้อยู่ภายใต้ความเสื่อมทรามของซาตานมาหลายพันปี และได้ถูกทำให้เสื่อมทรามอย่างล้ำลึกมากเสียจนพวกเขาไม่มีสภาพเสมือนมนุษย์อีกต่อไป  หลังจากผ่านประสบการณ์กับการพิพากษา การตีสอน และการเปิดโปงของพระวจนะของพระเจ้า และเมื่อถูกพิชิต ผู้คนเหล่านี้ก็ได้รับความจริงจากถ้อยดำรัสของพระองค์ และได้รับการโน้มน้าวอย่างจริงใจโดยพระเจ้า พวกเขาบรรลุความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและสามารถนบนอบต่อพระองค์อย่างเบ็ดเสร็จ และสนองน้ำพระทัยของพระองค์  ในท้ายที่สุด นี่จะเป็นผู้คนจำพวกที่ถูกรับไว้โดยผ่านทางแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า  พวกเจ้าจะพูดว่าคนที่สามารถสนองน้ำพระทัยของพระเจ้าได้คือพวกที่ไม่เคยถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม หรือพวกที่ได้รับการช่วยให้รอดในท้ายที่สุด?  ผู้คนที่จะถูกรับไว้ตลอดแผนการบริหารจัดการของพระเจ้าคือคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า รับความจริงจากพระองค์ และครองสภาพเสมือนมนุษย์และชีวิตประเภทที่พระองค์ทรงพึงประสงค์

2 เมื่อมนุษย์ได้รับการสร้างขึ้นครั้งแรกโดยพระเจ้า พวกเขาเพียงแค่ดูเหมือนผู้คนและมีชีวิต  อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้มีสภาพเสมือนมนุษย์ที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์และทรงหวังให้พวกเขาบรรลุอยู่ภายในตัวพวกเขา  ผู้คนกลุ่มที่จะถูกรับไว้ในท้ายที่สุดคือพวกที่จะคงอยู่จนถึงปลายทาง และคนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ ผู้ที่พระองค์พอพระทัย และผู้ที่ทำให้พระองค์พึงพอพระทัย  ตลอดระยะเวลาหลายพันปีของพระราชกิจแห่งการบริหารจัดการ ผู้คนเหล่านี้ได้รับมากที่สุด นี่ก็คือการให้น้ำที่สงครามของพระองค์กับซาตานได้จัดหาให้กับพวกเขา  ผู้คนในกลุ่มนี้ดีกว่าพวกที่พระเจ้าได้ทรงสร้างในตอนแรกเริ่ม ถึงแม้ว่าพวกเขาได้ถูกทำให้เสื่อมทราม แต่การนี้ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และเป็นเรื่องที่ตกอยู่ภายในวงเขตของแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า  การนี้เปิดเผยความทรงมหิทธิฤทธิ์และพระปัญญาของพระองค์อย่างเต็มที่ รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรียมการ วางแผน และสัมฤทธิ์แล้วนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดแน่นอน

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 692 ท่าทีของมนุษย์ที่มีต่อบททดสอบ

ถัดไป: 694 ความเข้าใจของเปโตรเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger