876 การที่พระเจ้ามีประสบการณ์กับความเจ็บปวดของมนุษย์นั้นเปี่ยมความหมายอย่างลึกซึ้ง

1 พระราชกิจสองช่วงระยะนี้ที่พระเจ้าผู้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ได้ทรงทำสำเร็จสมบูรณ์ในลักษณะนี้มีความเพียบพร้อม นั่นหมายความว่าพระราชกิจที่ได้ทรงทำไปแล้วในสองช่วงระยะนี้ ตั้งแต่การทรงปรากฏเป็นมนุษย์ครั้งแรกจนถึงครั้งปัจจุบัน ได้เยียวยาแก้ไขความทุกข์ทั้งหมดที่มนุษย์สู้ทนตลอดทั้งชีวิตของพวกเขา รวมทั้งความทุกข์ส่วนตัวของผู้คนเองด้วย  อะไรคือแหล่งที่มาของความทุกข์ทั้งชีวิตที่มนุษย์สู้ทนตั้งแต่การเกิด การตาย การเจ็บป่วย และการเฒ่าชรา?  มนุษย์ไม่มีภาวะเหล่านี้ตอนที่พวกเขาถูกสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรก  สิ่งเหล่านี้มีขึ้นมาหลังจากที่มนุษย์ถูกซาตานทดลอง และเนื้อหนังของพวกเขากลายเป็นเสื่อมลง ความเจ็บปวดของเนื้อหนังมนุษย์ ความทุกข์ร้อนของเนื้อหนัง และความว่างเปล่าของเนื้อหนัง รวมถึงเรื่องยากแค้นอย่างยิ่งยวดของโลกมนุษย์ เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อซาตานทำให้มวลมนุษย์เสื่อมทรามเท่านั้น  เพื่อที่จะพาพวกเขากลับมาจากเงื้อมมือของซาตานและประทานบั้นปลายที่น่าอัศจรรย์ให้แก่พวกเขา พระเจ้าจำต้องทรงผ่านประสบการณ์กับความทุกข์นี้ด้วยพระองค์เอง

2 ย้อนกลับไปเมื่อองค์พระเยซูเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และก่อให้เกิดยุคพระคุณ พระองค์ได้ทรงนำความปรานีและความรักมาสู่มวลมนุษย์  จากนั้นพระองค์ก็ทรงถูกตรึงกางเขน อันเป็นการอภัยบาปทั้งหมดของมนุษย์และไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวง  แม้ว่ามนุษย์ได้รับการอภัยบาปของพวกเขา แต่พวกเขาก็ได้ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามอย่างลึกล้ำไปแล้ว และครองธรรมชาติอันบาปหนา พวกเขายังคงสามารถกระทำบาปและต้านทานพระเจ้า  ยังมีหลายสิ่งทางจิตใจและดวงจิตในผู้คนที่สามารถถูกควบคุมและบงการได้โดยซาตาน  นี่คือเหตุผลที่เจ้าล้มป่วยและกลายเป็นเดือดร้อน และมีความเป็นไปได้ที่เจ้าจะฆ่าตัวตาย และบางคราวเจ้ายังรู้สึกอีกด้วยว่า โลกนี้ช่างอ้างว้าง หรือชีวิตไม่มีความหมาย  ความทุกข์เหล่านี้ของมนุษย์ยังอยู่ภายใต้การบัญชาของซาตาน ความทุกข์ดังกล่าวประกอบขึ้นจากหนึ่งในความอ่อนแอทั้งหลายที่ถึงแก่ชีวิตของมนุษย์

3 ทั้งซาตานยังคงมีความสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านั้นที่มันได้เหยียบย่ำและทำให้เสื่อมทรามไปแล้วมาใช้ กล่าวคือ สิ่งเหล่านั้นเป็นอาวุธทั้งหลายที่ซาตานสามารถนำมาใช้กับมนุษยชาติได้ เพราะฉะนั้น พระเจ้าจึงได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งในยุคสุดท้ายเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกิจแห่งการพิพากษา และพระองค์ต้องทรงทนทุกข์แทนมนุษยชาติในขณะที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย  โดยการจ่ายราคาเป็นความทุกข์ พระเจ้าผู้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์จะทรงแก้ไขจุดตายของมนุษยชาติ  หลังจากที่พระองค์ทรงนำมนุษย์กลับมาโดยทรงลิ้มรสความทุกข์ของมนุษย์ ซาตานก็จะไม่มีสิ่งใดที่มันสามารถใช้เล่นงานพวกเขาได้อีกต่อไป และมนุษยชาติก็จะหันไปหาพระเจ้าโดยบริบูรณ์  เมื่อนั้นเท่านั้นจึงจะถือได้ว่ามนุษย์เป็นของพระเจ้าอย่างพร้อมมูล  ด้วยเหตุนั้น การที่พระเจ้าผู้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ผ่านประสบการณ์กับความเจ็บปวดของโลก และสู้ทนความเจ็บปวดนี้แทนมนุษยชาติ จึงไม่ใช่เรื่องที่ไร้ความสำคัญ แน่นอนว่าการนี้สำคัญอย่างยิ่งยวด

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, นัยสำคัญแห่งการที่พระเจ้าทรงรับรสชาติของความทุกข์ทางโลก

ก่อนหน้า: 875 นัยสำคัญของการที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทนทุกข์แทนมนุษย์

ถัดไป: 877 พระเจ้าทรงสู้ทนการดูหมิ่นอันใหญ่หลวงเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger