260 พระเจ้าทรงสู้ทนความทุกข์ทั้งปวงเพื่อชีวิตมนุษย์

Verse 1

ไม่มีมนุษย์เคยมองลงไปในความลับ

ของการเริ่มต้นชีวิตมนุษย์

และการดำรงอยู่สืบมา

มีเพียงพระเจ้าทรงเข้าพระทัย

ทรงสู้ทนความเจ็บปวดจากมนุษย์

ผู้ได้รับทุกอย่างไป แต่ไม่เคยขอบคุณ


Pre-chorus

มนุษย์มองสิ่งที่ชีวิตนำมาเป็นของตาย

จึงไม่แปลกใจที่มนุษย์ทรยศ

กรรโชกพระเจ้า ลืมเลือนพระเจ้า


Chorus

พระเจ้าทรงสู้ทนรวดร้าวเพื่อแผนการของพระองค์

มิใช่เพื่อเนื้อหนังมนุษย์ แต่เพื่อชีวิตมนุษย์

มิใช่จะเอาเนื้อหนังกลับคืน

แต่เป็นชีวิตจากลมปราณพระองค์

นี่คือแผนการพระองค์ ล้วนเพื่อชีวิตของมนุษย์


Verse 2

ใช่หรือที่แผนการพระเจ้าช่างสำคัญ

และมนุษย์ที่ได้รับชีวิตจากพระเจ้า

สำคัญมากเช่นกัน

แผนการพระเจ้ามีความสำคัญ

แต่สิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้างขึ้นมา

ดำรงอยู่เพื่อสิ่งเดียว เพื่อแผนการพระเจ้า


Bridge

พระเจ้าจึงไม่อาจปล่อยให้แผนการต้องเสีย

เพราะความเกลียดชังต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์


Chorus

พระเจ้าทรงสู้ทนรวดร้าวเพื่อแผนการของพระองค์

มิใช่เพื่อเนื้อหนังมนุษย์ แต่เพื่อชีวิตมนุษย์

มิใช่จะเอาเนื้อหนังกลับคืน

แต่เป็นชีวิตจากลมปราณพระองค์

นี่คือแผนการพระองค์ ล้วนเพื่อชีวิตของมนุษย์

พระเจ้าทรงสู้ทนรวดร้าวเพื่อแผนการของพระองค์

มิใช่เพื่อเนื้อหนังมนุษย์ แต่เพื่อชีวิตมนุษย์

มิใช่จะเอาเนื้อหนังกลับคืน

แต่เป็นชีวิตจากลมปราณพระองค์

นี่คือแผนการพระองค์ ล้วนเพื่อชีวิตของมนุษย์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตมนุษย์

ก่อนหน้า: 259 ไม่มีผู้ใดเข้าใจความปรารถนาที่แรงกล้าของพระเจ้าที่จะคุ้มครองมนุษย์

ถัดไป: 261 พระเจ้าทรงอาลัยแด่อนาคตของมวลมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger