พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “ใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้? พระเจ้าทรงทำให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้ว ใครจะเป็นผู้ลงโทษอีก?” (โรม 8:33-34) นี่พิสูจน์ว่าการถูกตรึงกางเขนขององค์พระเยซูเจ้าอภัยบาปทั้งหมดให้เรา องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เห็นเราเป็นคนบาปอีกต่อไป ตอนนี้ใครสามารถกล่าวหาเราได้อีกล่ะ

วันที่ 07 เดือน 11 ปี 2020

ตอบ: ในพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า “ใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้?” ตรงนี้ เราต้องชัดเจนมาก ใครกันแน่คือคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พวกคนบาปเป็นนิจ พวกคนที่ขายองค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนๆ พวกคนที่ขโมยเครื่องบูชาแด่พระเจ้า ผู้ผิดประเวณี ผู้ขี้ขลาด และพวกฟาริสีหน้าซื่อใจคด พวกเขาเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ไหม ถ้าใครก็ตามที่เชื่อในพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ งั้นเราจะอธิบายสิ่งที่วิวรณ์กล่าวว่า “ภายนอกเป็นที่ของพวกสุนัข พวกใช้เวทมนตร์ พวกล่วงประเวณี พวกฆาตกร พวกบูชารูปเคารพ และพวกที่รักและประพฤติการหลอกลวงทุกคน(วิวรณ์ 22:15) ยังไง ดังนั้น ไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ บรรดาผู้ที่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและรักพระเจ้าจริงๆ เท่านั้น บรรดาผู้ที่เป็นพยานแท้จริงต่อพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ ตัวอย่างเช่น อับราฮัม โยบ และเปโตรเชื่อฟังพระเจ้าและเคารพนับถือพระเจ้า พวกเขามีการกระทำที่ชอบธรรมและเป็นพยานที่ดี สิ่งที่พวกเขาทำได้รับการเห็นชอบจากพระเจ้า ไม่มีใครสามารถกล่าวหาพวกเขาได้ พระเจ้าตรัสเมื่อไหร่ว่าผู้เชื่อทั้งหมดนั้นชอบธรรม พวกเขาส่วนใหญ่ทำบาป ต่อต้านพระเจ้า และทรยศพระเจ้าบ่อยๆ นั่นเป็นข้อเท็จจริง องค์พระเยซูเจ้าไม่เคยตรัสว่าผู้เชื่อส่วนใหญ่นั้นชอบธรรม เพราะฉะนั้น คนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้อ้างถึงบรรดาผู้ที่มีการกระทำที่ชอบธรรมและสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้

ตัดตอนจากบทภาพยนตร์เรื่อง ความทรงจำอันเจ็บปวด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

ติดต่อเราผ่าน Messenger