ความรอดและความรอดครบถ้วน
  • 1 พระคัมภีร์บอกว่า “ความรอด” และ “การเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์” “เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:10) เราได้รับการช่วยให้รอดผ่านทางความเชื่อในพระเยซูของเราแล้ว เมื่อเราได้รับการช่วยให้รอดแล้ว เราก็รอดตลอดกาล เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาถึง เราจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้อย่างแน่นอน
  • 2 พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า “ใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้? พระเจ้าทรงทำให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้ว ใครจะเป็นผู้ลงโทษอีก?” (โรม 8:33-34) นี่พิสูจน์ว่าการถูกตรึงกางเขนขององค์พระเยซูเจ้าอภัยบาปทั้งหมดให้เรา องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เห็นเราเป็นคนบาปอีกต่อไป ตอนนี้ใครสามารถกล่าวหาเราได้อีกล่ะ
  • 3 มีเขียนไว้ว่า “เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ […]” (โรม 8:1) เพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ มีการรับประกันแล้วว่าเราจะไม่ถูกลงโทษและสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้!
  • 4 ผู้คนนั้นบาปหนา แต่การบูชาไถ่บาปขององค์พระเยซูเจ้านั่นมีผลตลอดไป ตราบใดที่เราสารภาพบาปของเราแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรงอภัยให้เรา เราไม่มีบาปในพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นเราจึงสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้!

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line