บท อ่าน ประจำ วัน

สื่อที่เกี่ยวข้อง 5 รายการ

3. ผู้เชื่อชาวคาทอลิกฟังพวกปุโรหิต พวกปุโรหิตฟังบิชอป และเหล่าบิชอปฟังสันตะปาปา ไม่สำคัญว่าพวกคุณสามัคคีธรรมเรื่องพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างดีเพียงใด พวกเราไม่สามารถยอมรับการเสด็จมาถึงขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ เว้นเสียแต่ว่าสันตะปาปาและเหล่าปุโรหิตประกาศแจ้ง—พวกเราชาวคาทอลิกฟังปุโรหิตและสันตะปาปา

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง“เราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์” (กิจการ 5:29)“แต่ประชาชนก็ไม่ได้หันมาหาพระองค์ผู้ทรงตีพวกเขา และไม่ได้แสวงหาพระยาห์เวห์จอมทัพ พระยาห์เวห์จึงทรงตัดหัวและตัดหางของอิสราเอลออก ท…

วันที่ 14 เดือน 09 ปี 2020

สิ่งใดคือการมีความเชื่อในพระเจ้า?

โดยหัวเฟยสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์จากพวกเราแต่ละคนในฐานะชาวคริสเตียนนั้นก็คือให้ครองความจริงอันจริงแท้ มีตัวอย่างมากมายที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับผู้คนที่มีความสามารถที่จะมองเห็นกิจการอันน่าอัศจรรย์ทั้งหลายของพ…

วันที่ 08 เดือน 09 ปี 2020

เหตุใดพระเจ้าจึงทรงเปิดโอกาสให้พวกเราทนทุกข์?

โดยหลี่ถงชาวคริสเตียนมากมายรู้สึกสับสนว่า พระเจ้าคือความรัก และพระองค์ทรงมหิทธิฤทธิ์ แล้วเหตุใดเล่าพระองค์จึงทรงยอมให้พวกเราทนทุกข์? สามารถเป็นไปได้หรือไม่ว่า พระองค์ได้ทรงทอดทิ้งพวกเราแล้ว? คำถามนี้เคยทำให้ข้าพเจ้าพิศ…

วันที่ 08 เดือน 09 ปี 2020

คำเทศนาเรื่อง: คริสตจักรของพระเจ้าที่แท้จริงคืออะไร? เราสามารถแยกแยะระหว่างคริสตจักรที่แท้จริงกับคริสตจักรเทียมเท็จทั้งหลายได้อย่างไร?

โดยเบาดา ออสเตรเลียโลกอยู่ในสภาพของความยุ่งเหยิง ด้วยความวิบัติทุกประเภทกำลังเกิดขึ้นกับมนุษยชาติ ผู้คนมากมายกำลังนึกสงสัยว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมาแล้วหรือยัง? และถ้าพระองค์ทรงกลับมาแล้ว ทำไมเราจึงยังไม่ถูกรับขึ…

วันที่ 08 เดือน 09 ปี 2020

แกะของพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้า: พวกเราควรฟังเพียงพระวจนะของพระเจ้าในขณะที่เจาะลึกหนทางที่แท้จริง

โดยซู่ซิง ประเทศจีนโรคระบาดได้แพร่กระจายต่อไปในช่วงหลายเดือนมานี้และจำนวนของกรณีและผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้วกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกที ความวิบัติทั้งหลายเต็มไปทั่วโลก เช่น ฝูงแมลง น้ำท่วม และไฟไหม้ และภัยคุกคามจากสงครามก…

วันที่ 08 เดือน 09 ปี 2020

ติดต่อเราผ่าน Messenger