วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "คำขอบคุณและการสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์"

วันที่ 24 เดือน 04 ปี 2024

I

พวกเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าและ

พวกเราได้ถูกนำมาอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์

พวกเรากิน ดื่ม และชื่นชมพระวจนะของพระเจ้า

และพวกเราเข้าใจความจริงในพระวจนะเหล่านั้น

พวกเราสลัดทิ้งพันธนาการของพิธีกรรมทางศาสนา

ไม่ถูกเหนี่ยวรั้งโดยข้อบังคับทั้งหลายอีกแล้ว

ดำรงชีวิตในพระวจนะของพระเจ้า

หัวใจของพวกเราได้รับการปลดปล่อย

และพวกเรามีความสุขเกินเปรียบปาน

คำขอบคุณและการสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ผู้ทรงแสดงความจริงและช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

การพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้าได้ชำระข้าฯ ให้สะอาด

ข้าฯ ได้เห็นความน่ารักของพระองค์

คำขอบคุณและการสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ผู้ทรงแสดงความจริงและพิพากษามวลมนุษย์

พวกเราสามารถเผชิญหน้าโดยตรงกับพระเจ้า

มีโชควาสนาที่ได้เห็นโฉมพระพักตร์อันรุ่งโรจน์ของพระเจ้า

II

พวกเราติดตามย่างพระบาทของพระเจ้าอย่างใกล้ชิด

พวกเรายอมรับการฝึกฝนที่เป็นจริงของราชอาณาจักร

พระวจนะแห่งการพิพากษาของพระเจ้า

เหมือนดาบสองคมที่คมกริม

ซึ่งเผยให้เห็นความคิดและแนวคิดของพวกเรา

ความโอหัง ความทะนงตน ความเห็นแก่ตัวและความหลอกลวง

ความเทียมเท็จและการหลอกลวงถูกเปิดโปงทั้งหมด

เมื่อนั้นเท่านั้นฉันจึงมองเห็นความจริง

ของความเสื่อมทรามของฉันเอง

ไม่มีที่ใดให้ซ่อนเร้น ฉันล้มลงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

พวกเราขอขอบคุณสำหรับความรอดของพระเจ้า

พวกเราถวายการสรรเสริญสำหรับ

พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์

ข้าฯ ปรารถนาที่จะกบฏต่อเนื้อหนังและปฏิบัติความจริง

เป็นคนใหม่และชูพระหทัยพระเจ้า

ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การพิพากษาของพระเจ้าช่างชอบธรรม

อุปนิสัยเสื่อมทรามของข้าฯ ถูกชำระให้บริสุทธิ์

ข้าฯ ได้รับการอวยพรมากที่สุด

พวกเราขอขอบคุณสำหรับความรอดของพระเจ้า

พวกเราถวายการสรรเสริญสำหรับพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์

ข้าฯ ปรารถนาที่จะกบฏต่อเนื้อหนังและปฏิบัติความจริง

เป็นคนใหม่และชูพระหทัยพระเจ้า

ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การพิพากษาของพระเจ้าช่างชอบธรรม

อุปนิสัยเสื่อมทรามของข้าฯ ถูกชำระให้บริสุทธิ์

ข้าฯ ได้รับการอวยพรมากที่สุด

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger