หนังไทยเต็มเรื่อง | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา" การเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้า

วันที่ 24 เดือน 07 ปี 2020

หลิน ป๋อเอินคือผู้อาวุโสคนหนึ่งที่คริสตจักรบ้านแห่งหนึ่งในประเทศจีน ระหว่างช่วงเวลาหลายปีในฐานะผู้เชื่อคนหนึ่ง เขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทนทุกข์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และเห็นคุณค่าความรู้และการบรรลุถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหนือสิ่งอื่นใดในโลก ในวันที่ชะตากรรมลิขิตวันหนึ่ง เขาได้ออกไปประกาศและได้ยินข่าวที่น่าตกตะลึงบางอย่างว่า องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาในสภาวะเนื้อหนัง และพระองค์คือพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! หลิน ป๋อเอินรู้สึกเป็นปริศนา เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมา พระองค์ทรงควรที่จะเสด็จลงมากับหมู่เมฆ ดังนั้นเหตุใดพระองค์จึงทรงจุติเป็นมนุษย์ด้วยพระองค์เองและทรงพระราชกิจของพระองค์อย่างเร้นลับเล่า? ความล้ำลึกใดเล่าที่ถูกซ่อนเร้นเบื้องหลังการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้านี้? หากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาอย่างแท้จริง เหตุใดพวกเราจึงยังไม่ได้ถูกรับขึ้นไปเล่า?… การถกเถียงที่เข้มข้นเผยคลี่คลายระหว่างหลิน ป๋อเอินกับเพื่อนร่วมงานของเขาและผู้ประกาศจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์… พวกเขาจะสามารถเข้าใจในที่สุดหรือไม่ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า การทรงปรากฏของพระเจ้าในสภาวะเนื้อหนัง?

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger