ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ความเชื่อในพระเจ้า" วิธีเชื่อในพระเจ้าเพื่อจะได้รับการเห็นชอบโดยพระเจ้า

ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | "ความเชื่อในพระเจ้า" วิธีเชื่อในพระเจ้าเพื่อจะได้รับการเห็นชอบโดยพระเจ้า

29825 |วันที่ 03 เดือน 07 ปี 2020

อวี้ ฉงกวางเผยแพร่ข่าวประเสิรฐกับคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และขณะที่กำลังพยายามเลี่ยงหนีการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนก็ได้รับการช่วยชีวิตโดยเจิ้งซวิน เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในคริสตจักรบ้าน หลังจากนั้น เขาก้สามัคคีธรรมกับเจิ้งซวินและคนอื่นๆ หลายครั้งในหัวข้อเรื่องความเชื่อในพระเจ้าคืออะไร วิธีที่จะเชื่อเพื่อได้รับการรับรองจากพระเจ้า และแง่มุมอื่นๆ เกี่ยวกับความจริง ในท้ายที่สุด ความจริงเหล่านี้ก็ช่วยแก้ไขความสับสนและความลำบากยากเย็นที่เกิดขึ้นมานานของเจิ้งซวินและคนอื่นๆ เปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ "ความเชื่อในพระเจ้า" และปลดปล่อยหัวใจของพวกเขาให้เป็นอิสระ

ดูเพิ่ม

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

แบ่งปัน

ยกเลิก