ภาพยนตร์คริสเตียน "การเชื่อในพระเจ้า" เผยความลึกลับของการเชื่อในพระเจ้าและเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์

วันที่ 03 เดือน 07 ปี 2020

อวี้ ฉงกวางเผยแพร่ข่าวประเสิรฐกับคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และขณะที่กำลังพยายามเลี่ยงหนีการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนก็ได้รับการช่วยชีวิตโดยเจิ้งซวิน เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในคริสตจักรบ้าน หลังจากนั้น เขาก้สามัคคีธรรมกับเจิ้งซวินและคนอื่นๆ หลายครั้งในหัวข้อเรื่องความเชื่อในพระเจ้าคืออะไร วิธีที่จะเชื่อเพื่อได้รับการรับรองจากพระเจ้า และแง่มุมอื่นๆ เกี่ยวกับความจริง ในท้ายที่สุด ความจริงเหล่านี้ก็ช่วยแก้ไขความสับสนและความลำบากยากเย็นที่เกิดขึ้นมานานของเจิ้งซวินและคนอื่นๆ เปิดโอกาสให้พวกเขาเข้าใจความหมายที่แท้จริงของ "ความเชื่อในพระเจ้า" และปลดปล่อยหัวใจของพวกเขาให้เป็นอิสระ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger