วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "สรรเสริญชีวิตใหม่" เพลงสรรเสริญพระเจ้า

วันที่ 15 เดือน 03 ปี 2024

ฮาเลลูยา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เราขอบคุณ สรรเสริญพระองค์

ฮาเลลูยา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เรานมัสการพระองค์นั้นชั่วนิรันดร์

พระคริสต์ทรงปรากฏในยุคสุดท้าย

พระวจนะของพระองค์พิพากษาและชำระเรา

นำเราบนเส้นทางที่ถูก ฉันดำรงชีวิตใหม่รักพระเจ้า

ช่างแสนวิเศษที่ได้เข้าใจความจริง

สิ้นความเสื่อมทราม ฉันเป็นอิสระ

ความคิดที่ผิดหายไปสิ้นเชิง

ความเป็นกบฏไม่เหลืออยู่ในตัว

ไม่ต้องเร่ร่อนอีก ไม่ต้องทนทุกข์อีก

วิญญาณฉันได้มีเสรี และฉันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

ฉันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

พระวจนะคือความจริง ล้ำค่ายิ่ง

ชำระอุปนิสัยเสื่อมทรามของเรา

พวกเราเข้าร่วมงานเลี้ยง ลิ้มรสชาติความรักของพระเจ้า

ฉันจะรักพระเจ้าชั่วนิรันดร์

พี่น้องชายหญิงนั้นมาร่วมกัน เคียงข้างกัน ร่วมกันเป็นหนึ่ง

ด้วยหัวใจ ด้วยจิตหนึ่งเดียว

เรารับใช้ ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

ใครจะไม่ส่งเสียงหัวใจ

ใครจะไม่ส่งเสียงความรัก

คุณเต้นระบำ สรรเสริญพระเจ้า

ฉันปรบมือ ฉันเคียงข้างคุณ

ฉันปรบมือ ฉันเคียงข้างคุณ

เพลงของเราเปี่ยมรักให้พระเจ้า

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สร้างเราขึ้นใหม่

ชีวิตเสื่อมของเราหายไป

สุขใจได้อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ปฏิบัติความจริงช่วยเรามีเสรี

บรรลุหน้าที่และนำสิริสู่พระเจ้า

คนของพระองค์ชื่นชมชีวิตใหม่

เรารักพระเจ้าและอยู่ในความสว่าง

เราทำลายพันธนาการโลก

เราทำลายพันธนาการครอบครัว

เราทำลายพันธนาการของเนื้อหนัง

การรักกันนั้นช่างหวานเหลือเกิน

การรักกันนั้นช่างหวานเหลือเกิน

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger