เพลงคริสเตียน | "ไม่มีมนุษย์ใดสามารถทำพระราชกิจของพระเจ้าแทนพระองค์ได้"

วันที่ 16 เดือน 09 ปี 2020

พระราชกิจแห่งแผนการบริหารจัดการทั้งหมดของพระเจ้า

กระทำโดยพระเจ้าพระองค์เองด้วยพระองค์เอง

ช่วงระยะแรก—การทรงสร้างโลก—กระทำโดยพระเจ้าพระองค์เองด้วยพระองค์เอง

และหากมิได้เป็นเช่นนั้นแล้วไซร้

ก็คงจะไม่มีผู้ใดมีความสามารถในการสร้างมวลมนุษย์ได้

ช่วงระยะที่สองคือการไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวง

และมันกระทำโดยพระเจ้าพระองค์เองด้วยพระองค์เองเช่นกัน

ช่วงระยะที่สามก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวเลยว่ามีความจำเป็นมากยิ่งขึ้นไปอีก

สำหรับบทอวสานของพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าที่จะต้องกระทำโดยพระเจ้าพระองค์เอง

พระราชกิจแห่งการไถ่ การพิชิต การได้รับ และการทำให้มวลมนุษย์ทั้งปวงมีความเพียบพร้อม

ล้วนดำเนินการเสร็จสิ้นโดยพระเจ้าพระองค์เองด้วยพระองค์เอง

ก็เพื่อที่จะทำให้ซาตานปราชัย เพื่อที่จะได้รับมวลมนุษย์

และเพื่อที่จะมอบชีวิตที่ปกติบนแผ่นดินโลกให้มนุษย์

พระองค์ทรงต้องทำพระราชกิจนี้โดยพระองค์เอง

เพื่อประโยชน์แห่งแผนการบริหารจัดการทั้งหมดของพระองค์

พระยาห์เวห์พระองค์เองได้ทรงสร้างมวลมนุษย์และได้ทรงจำแนกแต่ละประเภทโดยสอดคล้องกับประเภท

และเมื่อวาระสิ้นสุดมาถึง พระองค์ก็จะยังคงทรงพระราชกิจของพระองค์เองด้วยพระองค์เอง

โดยจำแนกทุกสรรพสิ่งโดยสอดคล้องกับประเภท—

พระราชกิจนี้ไม่สามารถทำได้โดยผู้ใดนอกจากพระเจ้า

ข้อเท็จจริงของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ

คือข้อเท็จจริงของการที่พระเจ้าทรงเป็นผู้นำของมวลมนุษย์

เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้

ณ บทอวสานของพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะ

ทุกสรรพสิ่งจะถูกจำแนกโดยสอดคล้องกับประเภท

และกลับสู่ภายใต้อำนาจปกครองของพระเจ้า

มีแต่พระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงสามารถทำพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะนั้นได้

และไม่มีมนุษย์ผู้ใดจะสามารถทำงานเช่นนี้ในพระนามของพระองค์ได้—

กล่าวคือมีเพียงพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงสามารถทำพระราชกิจของพระองค์เองได้ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวันนี้

แม้ว่าพระราชกิจทั้งสามช่วงระยะของพระเจ้า

ได้ดำเนินการในยุคและสถานที่ที่แตกต่างกัน

และแม้ว่าพระราชกิจของแต่ละช่วงระยะจะแตกต่างกัน

แต่ก็เป็นพระราชกิจทั้งหมดที่พระเจ้าองค์เดียวได้ทรงทำ

ในบรรดานิมิตทั้งหมด นี่เป็นนิมิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ควรรู้จัก

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger