วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "ราชอาณาจักรบริสุทธิ์ได้ปรากฏแล้ว" เพลงสรรเสริญพระเจ้า

วันที่ 22 เดือน 03 ปี 2024

พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

ได้เสด็จมาถึงท่ามกลางเหล่ามนุษย์

และการพิพากษาได้เริ่มต้นขึ้นกับพระนิเวศของพระเจ้า

พวกเราได้รับการยกขึ้นไปเบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์

เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงสมรสของพระคริสต์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การพิพากษาชำระพวกเราให้สะอาด

เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเรา

พวกเราเกิดใหม่และกลายเป็นผู้คนใหม่

พวกเราหมอบกราบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ยำเกรงพระเจ้า

สรรเสริญความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระองค์

ด้วยความเต็มใจที่จะนบนอบ

และถวายความจริงใจของพวกเรา

พวกเราทำหน้าที่ของพวกเราให้ลุล่วงอย่างสัตย์ซื่อ

พระเจ้า พวกเรารักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของพวกเรา

และขับร้องการสรรเสริญของพวกเราแด่พระองค์ชั่วนิรันดร์

ราชอาณาจักรบริสุทธิ์ได้ปรากฏแล้ว

ราชอาณาจักรบริสุทธิ์ได้ปรากฏแล้ว

พระเจ้าทรงแสดงความจริงเพื่อพิพากษาโลก

และทรงเปิดเผยความชอบธรรมของพระองค์อย่างครบถ้วน

กำลังบังคับชั่วซึ่งขัดขืนพระเจ้า

จะถูกทำลายโดยความวิบัติอันใหญ่หลวง

บัดนี้พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นใหม่

เพื่อการทรงใช้และความชื่นชมยินดีของพระองค์

นี่ไม่ใช่ดินแดนอันโสมมอีกต่อไป

แต่เป็นราชอาณาจักรบริสุทธิ์ไปชั่วนิรันดร์

พระวจนะของพระเจ้าได้สำเร็จลุล่วงทุกสิ่งทุกอย่าง

พระเจ้าทรงปกครองในฐานะกษัตริย์ในโลก

พระเจ้าทรงได้รับพระสิริของพระองค์อย่างครบถ้วน

ราชอาณาจักรของพระคริสต์ได้ปรากฏบนแผ่นดินโลกแล้ว

ราชอาณาจักรบริสุทธิ์ได้ปรากฏแล้ว

ราชอาณาจักรบริสุทธิ์ได้ปรากฏแล้ว

ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมส่องแสงไปทั่วทุกแผ่นดิน

และทุกสรรพสิ่งก็ฟื้นคืน

ประชากรของพระเจ้าชุมนุมกันอย่างน่าชื่นบาน

ขับร้องและเต้นรำในชัยชนะของพระองค์

ทุกคนสรรเสริญการสัมฤทธิ์ผลอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยการโห่ร้องไชโยและเสียงหัวเราะ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่หายใจขับร้องการสรรเสริญของพระเจ้า

ด้วยเหตุที่พระองค์ได้ทรงกลับมาด้วยชัยชนะอันครบบริบูรณ์

ทั้งจักรวาลได้รับการทำให้สดใสใหม่

และพวกเราเฉลิมฉลองวันแห่งพระสิริของพระเจ้า

เสียงแห่งการสรรเสริญทำให้ท้องฟ้าเป็นรอยแตก

พวกเราขับร้องการสรรเสริญแด่พระเจ้าอย่างไม่หยุดหย่อน

ราชอาณาจักรบริสุทธิ์ได้ปรากฏแล้ว

ราชอาณาจักรบริสุทธิ์ได้ปรากฏแล้ว

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger