วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "จงลุกขึ้นและเต้นรำเพื่อพระเจ้า"

วันที่ 02 เดือน 05 ปี 2024

I

พวกเราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า

ได้รับการยกขึ้นมาเฉพาะพระพักตร์พระองค์เพื่อร่วมงานเลี้ยง

พวกเรากินดื่มพระวจนะของพระเจ้าและอธิษฐานต่อพระองค์

การดำรงชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระองค์ช่างดีงามเหลือเกิน

การเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าในศาสนา

ทำให้หัวใจของพวกเรามืดมนและพวกเราขาดเส้นทาง

บัดนี้พวกเราอ่านพระวจนะของพระเจ้า สามัคคีธรรมว่าด้วยความจริง

การมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น ช่างเป็นความชื่นบาน

พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย จงลุกขึ้นมาและเต้นรำเถิด!

จงถวายการเต้นรำใหม่ๆ ในการสรรเสริญพระเจ้า!

พวกเราไม่ถูกผูกมัดโดยพิธีกรรมทางศาสนา

พวกเราได้รู้จักความจริง จิตวิญญาณของพวกเราได้เป็นอิสระ

พระวจนะทั้งหมดที่พระเจ้าตรัสคือความจริง

พระวจนะชี้หนทางในชีวิตให้พวกเรา

พวกเราจะไม่คิดถึงอนาคตและชะตากรรมของพวกเรา

พวกเราเต็มใจที่จะนบนอบพระอธิปไตย

และการจัดการเตรียมการของพระเจ้า

II

พวกเราได้รับประสบการณ์กับการพิพากษาแห่งพระวจนะของพระเจ้า

ความเสื่อมทรามของพวกเราได้รับการชำระให้สะอาด

ได้รับการแปลงสภาพแล้ว

พวกเราดำรงชีวิตเสมือนเด็กซึ่งไร้ความผิด

พวกเรานมัสการพระเจ้าในจิตวิญญาณและความจริง

ด้วยพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่นำพวกเรา

พวกเราบดขยี้การกดขี่และความทุกข์ยากทั้งหมดไว้ใต้เท้าของเรา

ไม่สำคัญว่าจะมีการขัดขวางของซาตาน

พวกเราจะติดตามพระคริสต์และสัตย์ซื่อจนถึงปลายทาง

พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย จงลุกขึ้นมาและเต้นรำเถิด!

จงถวายการเต้นรำใหม่ๆ ในการสรรเสริญพระเจ้า!

หัวใจของพวกเรารู้สึกถึงความหอมหวาน

เมื่อพวกเราปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า

และเส้นทางก็สว่างไสวมากขึ้นทุกที

เมื่อมองเห็นความชอบธรรม ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

หัวใจของพวกเราต้องการสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล

การสรรเสริญพระเจ้าด้วยความจริงใจคือความเบิกบาน

การมีพระองค์อยู่กับพวกเราเป็นความสุขที่แท้จริง

การเป็นพยานต่อพระเจ้าคือสง่าราศีที่แท้จริง

วิญญาณของพวกเราได้รับการปลดเปลื้องและพวกเรารู้สึกเป็นอิสระนัก

จงสรรเสริญพระเจ้าสำหรับการทำให้ซาตานปราชัย

และได้รับพระสิริทั้งปวง

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger