วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "พวกเราชุมนุมกันในความชื่นบานยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า" เพลงสรรเสริญพระเจ้า

วันที่ 15 เดือน 03 ปี 2024

จงสรรเสริญและชื่นบาน

จงสรรเสริญและชื่นบาน

จงสรรเสริญและชื่นบาน

จงสรรเสริญและชื่นบาน

พระอุปนิสัยของพระเจ้าช่างน่ารักยิ่งนัก

เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะเป็นพยานแด่พระเจ้า

และสรรเสริญพระเจ้า

พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย พวกเรามีความสุขด้วยกันยิ่งนัก

พวกเราตีกลองและขับร้องและเต้นรำไปด้วยกัน

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

เพราะพระองค์ทรงเริ่มยุคสมัยใหม่

พระเจ้าพระองค์เองทรงพระราชกิจและตรัสท่ามกลางพวกเรา

พระองค์ทรงพิพากษาความไม่ชอบธรรมของมนุษย์

และทรงเปิดโปงความเสื่อมทรามของพวกเรา

พวกเราเผชิญหน้าโดยตรงกับการทรงปรากฏของพระเจ้า

พระอุปนิสัยของพระเจ้าเปี่ยมกรุณา

อีกทั้งชอบธรรมและเปี่ยมบารมี

พวกเราโห่ร้องและพวกเราสรรเสริญ

ทุกพระสิริจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เปล่งเสียงของพวกเราให้ดังในการสรรเสริญพระเจ้า

และพวกเราจะมีพละกำลัง!

พวกเรายิ่งขับร้องและเต้นรำมากเท่าใด

พวกเราจะยิ่งกลายเป็นชื่นบานมากขึ้นเท่านั้น

บรรดาผู้ซึ่งสรรเสริญด้วยหัวใจอันเที่ยงแท้เท่านั้นที่รักพระเจ้า

จงรีบเร่งและเป็นพยานแด่พระเจ้าและสรรเสริญพระองค์

พวกเรายอมรับการพิพากษาของพระเจ้า

พวกเราได้รับการชำระให้สะอาด

และการทำให้เพียบพร้อมของพระองค์

พวกเราได้รับการอวยพรอย่างแท้จริง

และได้รับความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

จงสรรเสริญและชื่นบาน

จงสรรเสริญและชื่นบาน

จงสรรเสริญและชื่นบาน

จงสรรเสริญและชื่นบาน

พระอุปนิสัยของพระเจ้าช่างน่ารักยิ่งนัก

เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะเป็นพยานแด่พระเจ้า

และสรรเสริญพระเจ้า

กิจการของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่แล้ว

พระเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์และทรงเปี่ยมปัญญา

พระองค์ได้ทรงทำให้กลุ่มผู้ชนะครบบริบูรณ์

และซาตานได้รับความปราชัยและอัปยศอย่างถ้วนทั่ว

พระเจ้าได้ทรงช่วยมนุษย์

ให้รอดด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

พวกเราโค้งคำนับเพื่อนมัสการสุดหัวใจ

ด้วยความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม

พวกเราจะนบนอบต่อพระองค์เสมอ

สิ่งมีชีวิตทรงสร้างควรจะชื่นบาน

พวกเรามอบหัวใจอันเที่ยงแท้ของพวกเราเพื่อสรรเสริญพระเจ้า

พวกเราสรรเสริญพระเจ้า

เพราะพระองค์ได้รับพระสิริบนแผ่นดินโลก

พวกเราชุมนุมกันในความชื่นบานยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า

พวกเราชุมนุมกันในความชื่นบานยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า

พวกเราชุมนุมกันในความชื่นบานยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า

พวกเราชุมนุมกันในความชื่นบานยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า

จงสรรเสริญพระเจ้า จงสรรเสริญพระเจ้า

จงสรรเสริญพระเจ้า จงสรรเสริญพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger