วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "พระเจ้าทรงสร้างวันพรุ่งนี้ที่สวยงามยิ่งกว่าให้แก่มวลมนุษย์"

วันที่ 24 เดือน 04 ปี 2024

I

พระเจ้าประทานผลไม้อันล้ำค่าของพระองค์แก่ชาวไร่แห่งคานาอัน

ผู้ขยันขันแข็งและจริงจังจริงใจที่จะต้อนรับการกลับมาของพระองค์

พระเจ้าทรงปรารถนาเพียงให้ฟ้าสวรรค์คงอยู่ชั่วนิรันดร์

และที่มากไปกว่านั้น ให้มนุษย์ไม่มีวันแก่ชรา

ให้ฟ้าสวรรค์และมนุษย์ได้หยุดพักตลอดกาล

และให้ "สนไพน์กับสนไซเปรส" ที่เขียวขจีตลอดปี

ร่วมทางกับพระองค์ตลอดกาล

และร่วมทางตลอดกาลกับฟ้าสวรรค์

ในการเข้าสู่ยุคแห่งอุดมคติด้วยกัน

II

พระเจ้าประทานบั้นปลายของมวลมนุษย์แก่เขา

พระองค์ทิ้งความมั่งคั่งทั้งหมดของพระองค์ไว้ให้มนุษย์

หว่านชีวิตของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์

ปลูกเมล็ดพันธ์แห่งชีวิตของพระองค์

ในท้องทุ่งแห่งหัวใจของมนุษย์

ทิ้งความทรงจำนิรันดร์กาลไว้ให้เขา

ทิ้งความรักทั้งหมดของพระองค์ไว้ให้มวลมนุษย์

และให้ทุกอย่างที่มนุษย์ทะนุถนอมในพระเจ้าแก่มนุษย์

III

พระเจ้าประทานทั้งหมดทั้งมวลของพระองค์ให้แก่มวลมนุษย์แล้ว

พระองค์ได้ละทั้งหมดทั้งมวลแห่งพระชนม์ชีพ

ของพระองค์ไว้ให้มนุษย์แล้ว

และพระองค์ได้ตรากตรำอย่างหนักในการไถพรวนแ

ผ่นดินที่สวยงามแห่งความรักให้แก่มวลมนุษย์โดยไม่ปริปาก

พระองค์ไม่เคยยื่นข้อเรียกร้องที่สมเหตุผลอันใดต่อมนุษย์

และไม่ได้ทำสิ่งใดเลยนอกจากแค่เชื่อฟัง

การจัดการเตรียมการของมนุษย์

และสร้างวันพรุ่งนี้ที่สวยงามยิ่งขึ้นให้แก่มวลมนุษย์

และสร้างวันพรุ่งนี้ที่สวยงามยิ่งขึ้นให้แก่มวลมนุษย์

จาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, งานและการเข้าสู่ (10)

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger