คํา อธิษฐาน พระเจ้า

สื่อที่เกี่ยวข้อง 9 รายการ

อะไรคือการอธิษฐานที่แท้จริง?

พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องการอธิษฐานที่แท้จริงคืออะไร  การอธิษฐานที่แท้จริงคือการทูลพระเจ้าว่าอะไรอยู่ในหัวใจเจ้า คือการเข้าสนิทกับพระเจ้าพร้อมกับจับความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระองค์ คือการสื่อสารกับพระเจ้าผ่านทางพระวจ…

วันที่ 06 เดือน 01 ปี 2021

5. คนเราเข้าไปสู่การอธิษฐานที่แท้จริงอย่างไร?

พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องขณะอธิษฐาน เจ้าต้องมีหัวใจที่เงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และเจ้าต้องมีหัวใจที่จริงใจ  เจ้ากำลังเข้าสนิทและอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างแท้จริง—เจ้าต้องไม่พยายามป้อยอพระเจ้าโดยใช้คำพูดที่ฟังเสนาะห…

วันที่ 05 เดือน 01 ปี 2021

4. การอธิษฐานที่แท้จริงสามารถสัมฤทธิ์อะไรได้?

พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องผู้คนอาจสามารถปฏิบัติกิจวัตรการอธิษฐานและเข้าใจนัยสำคัญของการอธิษฐานได้ แต่การทำให้การอธิษฐานเกิดประสิทธิผลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  การอธิษฐานไม่ใช่กรณีของการทำไปอย่างพอเป็นพิธี การทำตามขั้นตอน…

วันที่ 05 เดือน 01 ปี 2021

3. อะไรคือการอธิษฐานแห่งพิธีทางศาสนา? การนี้สามารถมาบรรจบกับการรับรองของพระเจ้าได้หรือไม่?

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง“เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐาน อย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคด เพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆ เพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็น” (มัทธิว 6:5)พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องความเชื่อในพระเจ้าท…

วันที่ 05 เดือน 01 ปี 2021

1. อะไรคือนัยสำคัญของการอธิษฐาน?

พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องการอธิษฐานเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่มนุษย์ร่วมมือกับพระเจ้า เป็นวิถีทางหนึ่งที่มนุษย์ใช้เรียกหาพระเจ้า และเป็นกระบวนการที่มนุษย์ถูกขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณของพระเจ้า  อาจกล่าวได้ว่า บรรดาผู้ที่ปรา…

วันที่ 05 เดือน 01 ปี 2021

ในการอธิษฐานให้ได้งาน ฉันเป็นประจักษ์พยานต่อกิจการของพระเจ้า

โดย จี้จิง ประเทศญี่ปุ่นฉันได้ยินมานานแล้วว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ดีจริงๆ ที่จะเดินทางไป หลังจากที่ฉันได้ไปถึงประเทศญี่ปุ่นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2015 และได้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่นั่นดีพอดู และได้เห็นว่าผู้คนก็สุภาพและเป็นมิ…

วันที่ 27 เดือน 09 ปี 2020

4 หลักการของวิธีอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างถูกต้อง

โดย หยางหยาง ประเทศจีนบันทึกของบรรณาธิการ: ในท่ามกลางโรคระบาดนี้ ผู้คนจำนวนมากได้เริ่มการอธิษฐานต่อพระเจ้า โดยขอให้พระองค์ประทานความเชื่อและพละกำลังแก่พวกเขาและทรงช่วยพวกเขาให้ผ่านเวลาอันลำบากยากเย็นนี้ไปได้ สิ่งใดคือหน…

วันที่ 08 เดือน 09 ปี 2020

วิธีอธิษฐานต่อและวางใจในพระเจ้าเพื่อก้าวผ่านเวลาที่ยากลำบาก

โดย เจ้าจีฮั่น ประเทศจีนขณะที่พวกเราเดินทางผ่านชีวิต พวกเราทุกๆ คนจะได้รับประสบการณ์กับเหตุการณ์เหนือธรรมดาบางอย่างซึ่งกลายเป็นจารึกไว้ในความทรงจำของพวกเราและจะไม่มีวันถูกลืม ประสบการณ์ที่ได้ทิ้งความประทับใจอันลึกซึ้งที…

วันที่ 08 เดือน 09 ปี 2020

ว่าด้วยกิจวัตรของการอธิษฐาน

เจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการอธิษฐานในชีวิตประจำวันของพวกเจ้า มนุษย์ละเลยในเรื่องของการอธิษฐาน การอธิษฐานเคยเป็นเรื่องที่ทำอย่างขอไปที โดยมนุษย์แค่ทำไปอย่างพอเป็นพิธีเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเท่านั้น ไม่มีมนุษย์ผู้ใดถวายหั…

วันที่ 25 เดือน 11 ปี 2019