ความจริงแห่งการจุติเป็นมนุษย์
  • 1 ถ้าเรายอมรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เราจะได้รับประกันให้เข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์หรือเปล่า
  • 2 ทำไมพระเจ้าต้องทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระองค์ในยุคสุดท้ายล่ะ ในยุคธรรมบัญญัติ พระเจ้าทรงใช้โมเสสเพื่อทำพระราชกิจของพระองค์ เช่นนี้ ทำไมพระเจ้าใช้มนุษย์ทำพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระองค์ในยุคสุดท้ายไม่ได้ล่ะ
  • 3 พวกคุณพูดว่าพระคริสต์ทรงเป็นความจริง หนทาง และชีวิต นี่เป็นคำพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไม่ต้องสงสัย แต่พระคัมภีร์ก็ได้บันทึกถ้อยคำของผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ และสาวกบางคนขององค์พระเยซูเจ้าไว้ด้วย การแสดงออกของพวกเขานับเป็นพระวจนะของพระเจ้าด้วยไหมล่ะ ถ้าสิ่งที่พวกเขาพูดก็นับเป็นพระวจนะของพระเจ้าจริงๆ งั้นพวกเขาไม่ใช่ความจริง หนทาง และชีวิตด้วยเหรอ เท่าที่ผมบอกได้ ไม่มีความแตกต่างระหว่างถ้อยคำของพวกเขาและพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าเลย ทั้งหมดนับเป็นพระวจนะของพระเจ้า ทำไมถ้อยคำเหล่านั้นไม่นับเป็นความ หนทาง และชีวิตล่ะ

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line