ความจริงแห่งการจุติเป็นมนุษย์
  • 1 ตลอดหลายปีในศรัทธาของผม นอกจากรู้ว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์แล้ว ผมไม่ได้เข้าใจความจริงเรื่องการจุติเป็นมนุษย์เลย ถ้าการทรงปรากฏขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการเสด็จมาครั้งที่สองนั้นเหมือนกับวิธีที่องค์พระเยซูเจ้าทรงจุติเป็นบุตรมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์ งั้นเราก็จะไม่สามารถจำองค์พระเยซูเจ้าได้ เราจะไม่สามารถต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ ผมเชื่อว่าการจุติเป็นมนุษย์เป็นความล้ำลึกอย่างยิ่ง มีไม่กี่คนที่สามารถเข้าใจความจริงของการจุติเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริง งั้นวันนี้มาเข้าสนิทในเรื่องนี้กันเถอะ การจุติเป็นมนุษย์คืออะไรกันแน่
  • 2 ทำไมพระเจ้าต้องทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระองค์ในยุคสุดท้ายล่ะ ในยุคธรรมบัญญัติ พระเจ้าทรงใช้โมเสสเพื่อทำพระราชกิจของพระองค์ เช่นนี้ ทำไมพระเจ้าใช้มนุษย์ทำพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระองค์ในยุคสุดท้ายไม่ได้ล่ะ
  • 3 พวกคุณพูดว่าพระคริสต์ทรงเป็นความจริง หนทาง และชีวิต นี่เป็นคำพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไม่ต้องสงสัย แต่พระคัมภีร์ก็ได้บันทึกถ้อยคำของผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ และสาวกบางคนขององค์พระเยซูเจ้าไว้ด้วย การแสดงออกของพวกเขานับเป็นพระวจนะของพระเจ้าด้วยไหมล่ะ ถ้าสิ่งที่พวกเขาพูดก็นับเป็นพระวจนะของพระเจ้าจริงๆ งั้นพวกเขาไม่ใช่ความจริง หนทาง และชีวิตด้วยเหรอ เท่าที่ผมบอกได้ ไม่มีความแตกต่างระหว่างถ้อยคำของพวกเขาและพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าเลย ทั้งหมดนับเป็นพระวจนะของพระเจ้า ทำไมถ้อยคำเหล่านั้นไม่นับเป็นความ หนทาง และชีวิตล่ะ

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line