สภาพเงื่อนไขสำหรับการเข้าสู่ราชอาณาจักรแห่งสวรรค์
  • 1 เราละทิ้งสิ่งอื่นทั้งหมด เผยแผ่ข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้า และดูแลคริสตจักร การตรากตรำแบบนี้เป็นหนทางเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์ การที่เราปฏิบัติแบบนี้มีอะไรผิดไหม
  • 2 ปัจจุบันเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า เราเสียสละเพื่อเผยแผ่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ละทิ้งสิ่งอื่นทั้งหมด เราก็กำลังทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์ นี่แปลว่าเราถูกทำให้บริสุทธิ์แล้ว เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาถึง พระองค์จะทรงรับเราขึ้นไปสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์แน่นอน
  • 3 ถ้าเราไม่ยอมรับพระรคำถาม:ถ้าเราไม่ยอมรับพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ งั้นเราจะสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์ได้จริงๆ เหรอ เราสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้จริงๆ เหรอ
  • 4 สำหรับบรรดาผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูเจ้านานหลายปีและเสียสละเพื่อพระองค์มาตลอดชีวิต หากพวกเขาไม่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย พวกเขาจะไม่สามารถถูกรับขึ้นไปสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้จริงๆ เหรอ

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line