พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงเผยความล้ำลึกของความเชื่อในพระเจ้า “ความเชื่อในพระเจ้า” | หนังคริสเตียนพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงเผยความล้ำลึกของความเชื่อในพระเจ้า “ความเชื่อในพระเจ้า” | หนังคริสเตียน ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย"ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย" คำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ภาพยนตร์พระเจ้าคำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ภาพยนตร์พระเจ้า ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน |"ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้ายฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน |"ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้าย "อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" รับการพิพากษายุคสุดท้ายของพระเจ้าทำให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์"อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" รับการพิพากษายุคสุดท้ายของพระเจ้าทำให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียนพระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียน "การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี"  เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน"การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน พระเจ้าทรงสอนให้ฉันรู้วิธีในการสอนลูกอย่างถูกต้อง "ความรักของแม่"| หนังครอบครัวคริสเตียน 2020พระเจ้าทรงสอนให้ฉันรู้วิธีในการสอนลูกอย่างถูกต้อง "ความรักของแม่"| หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์"สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์" ภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม”ภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม” "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" การเผยแผ่ข่าวประเสริฐเรื่องการกลับมาของพระเยซู | หนังคริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" การเผยแผ่ข่าวประเสริฐเรื่องการกลับมาของพระเยซู | หนังคริสเตียน "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" | ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020"ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" | ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020

คำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ภาพยนตร์พระเจ้า

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ   779  

บทนำ

เมื่อสองพันปีที่แล้ว องค์พระเยซูเจ้าได้สัญญากับผู้ติดตามของพระองค์ว่า “เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อทีว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:2–3) (© THSV) ด้วยเหตุนี้ ผู้เชื่อรุ่นต่อ ๆ มาจึงหวังและอธิษฐานอย่างหมกมุ่นต่อไปให้พระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จลุล่วง และหวังและอธิษฐานว่าพวกเขาจะได้ปลาบปลื้มยินดีในฟ้าสวรรค์เพื่อเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา

การนี้บรรยายถึง เฉิน เซียงกวง ตัวเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน เขาเป็นนักแสวงหาที่กระตือรือร้น เผยแพร่ข่าวประเสริฐ และเป็นพยานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า แม้ว่าเขาจะถูกปลดจากตำแหน่งในโรงเรียนและไม่ได้รับความเข้าใจจากสมาชิกในครอบครัว แต่เขาไม่เคยล้มเลิกความหวังในหัวใจของเขา วันหนึ่งขณะอยู่ในที่ชุมนุม เฉิน เซียงกวง ถูกรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนจับกุมและโยนเข้าคุก ภายใต้กฎและการจัดเตรียมที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้า เขาได้พบกับ จ้าว จี้หมิง คริสเตียนคนหนึ่ง การสามัคคีธรรมของจ้าวได้แก้ปัญหามโนคติที่หลงผิดและความคิดฝันตลอดหลายปีของเขาในการหวังและอธิษฐานเพื่อการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า หลังจากที่ได้ออกจากคุก เฉิน เซียงกวง ได้พบกับนักเทศน์สองคน และโดยผ่านทางการสามัคคีธรรมของพวกเขาเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า ในที่สุด เฉิน เซียงกวง ก็ได้เข้าใจว่าความปลาบปลื้มยินดีในอาณาจักรสวรรค์คืออะไร อาณาจักรนั้นจริง ๆ แล้วอยู่บนแผ่นดินโลกหรือบนฟ้าสวรรค์ และผู้คนควรจะต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร...

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movies.html

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐขนาดสั้น: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/christian-short-films.html

ตัวอย่างภาพยนตร์: https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movie-trailers.html

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น