คำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ภาพยนตร์พระเจ้า

วันที่ 17 เดือน 06 ปี 2020

เมื่อสองพันปีที่แล้ว องค์พระเยซูเจ้าได้สัญญากับผู้ติดตามของพระองค์ว่า "เราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อทีว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย" (ยอห์น 14:2-3) (© THSV) ด้วยเหตุนี้ ผู้เชื่อรุ่นต่อ ๆ มาจึงหวังและอธิษฐานอย่างหมกมุ่นต่อไปให้พระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จลุล่วง และหวังและอธิษฐานว่าพวกเขาจะได้ปลาบปลื้มยินดีในฟ้าสวรรค์เพื่อเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา

การนี้บรรยายถึง เฉิน เซียงกวง ตัวเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน เขาเป็นนักแสวงหาที่กระตือรือร้น เผยแพร่ข่าวประเสริฐ และเป็นพยานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อที่จะต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า แม้ว่าเขาจะถูกปลดจากตำแหน่งในโรงเรียนและไม่ได้รับความเข้าใจจากสมาชิกในครอบครัว แต่เขาไม่เคยล้มเลิกความหวังในหัวใจของเขา วันหนึ่งขณะอยู่ในที่ชุมนุม เฉิน เซียงกวง ถูกรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนจับกุมและโยนเข้าคุก ภายใต้กฎและการจัดเตรียมที่น่าอัศจรรย์ของพระเจ้า เขาได้พบกับ จ้าว จี้หมิง คริสเตียนคนหนึ่ง การสามัคคีธรรมของจ้าวได้แก้ปัญหามโนคติที่หลงผิดและความคิดฝันตลอดหลายปีของเขาในการหวังและอธิษฐานเพื่อการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า หลังจากที่ได้ออกจากคุก เฉิน เซียงกวง ได้พบกับนักเทศน์สองคน และโดยผ่านทางการสามัคคีธรรมของพวกเขาเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า ในที่สุด เฉิน เซียงกวง ก็ได้เข้าใจว่าความปลาบปลื้มยินดีในอาณาจักรสวรรค์คืออะไร อาณาจักรนั้นจริง ๆ แล้วอยู่บนแผ่นดินโลกหรือบนฟ้าสวรรค์ และผู้คนควรจะต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร…

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger