ชุดคำเทศนา: เหตุใดในยุคสุดท้าย เหตุใดพระเจ้าจึงทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้าย?

วันที่ 13 เดือน 03 ปี 2022

ความวิบัติกำลังเลวร้ายขึ้นทุกที และผู้เชื่อทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอการเสด็จมาขององค์พระเยซูเจ้า การถูกยกขึ้นไปในฟ้าอากาศเพื่อพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้า และหนีจากความทุกข์ของความวิบัติเหล่านี้โดยเร็วที่สุด แต่ถึงวันนี้ พวกเขาก็ยังไม่เห็นองค์พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาบนเมฆเลย ซึ่งทำให้หลายคนผิดหวัง อย่างไรก็ตาม ผู้คนต่างประหลาดใจที่แทนที่จะต้อนรับองค์พระเยซูเจ้าที่เสด็จมาบนเมฆ พวกเขากลับเห็นฟ้าแลบจากทิศตะวันออกเป็นพยานยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงการทรงกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทรงแสดงความจริงและทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษา พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ซึ่งแสดงออกโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้น สาดแสงดุจความสว่างที่แท้จริงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ให้ความกระจ่างแก่ทั้งโลก และบรรดาผู้ที่รักความจริงและปรารถนาการทรงปรากฏของพระเจ้าก็มาสู่ความสว่าง ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า และเข้าร่วมงานอภิเษกสมรสของพระเมษโปดก ข้อเท็จจริงเหล่านี้ทำให้ทุกคนประหลาดใจ ว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกเป็นการสำแดงและพระราชกิจของพระเจ้าจริงหรือ? เป็นไปได้ไหมว่าพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นพระสุรเสียงของพระผู้สร้างที่ตรัสต่อมนุษยชาติ? เหตุใดพระเจ้าจึงทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้าย? พวกเราได้รับการอภัยบาปแล้ว และพระเจ้าได้ทรงทำให้พวกเราเป็นคนชอบธรรมแล้ว ทำไมเล่า พวกเราจึงต้องรับประสบการณ์กับการพิพากษาและการตีสอน? ในตอนนี้ของการแสวงหาความเชื่อที่แท้จริง พวกเราสามารถเจาะลึกเรื่องนี้ร่วมกันและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนัยสำคัญของพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้า

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger