วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "สรรเสริญพระเจ้าและปิติทั่วปฐพี"

วันที่ 06 เดือน 05 ปี 2024

I

พระเจ้าแท้จริงพระองค์เดียวผู้ทรงครองราชย์

เหนือจักรวาลและทุกสรรพสิ่ง—

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย!

นี่คือคำพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ซึ่งเป็นการพิสูจน์อันโต้แย้งไม่ได้!

พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทรงงานเพื่อแสดงคำพยานในทุกแห่งหน

เพื่อที่ว่าไม่มีผู้ใดเลยที่จะมีความกังขา

กษัตริย์ผู้ทรงชัย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!

พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือโลก

พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือบาป

และพระองค์ได้ทรงสำเร็จลุล่วงการไถ่ของพระองค์แล้ว!

แผ่นดินโลกทั้งมวลโห่ร้องด้วยความยินดีปรีดา!

แผ่นดินโลกทั้งมวลสรรเสริญกษัตริย์ผู้ทรงชัย—

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! ตราบชั่วนิจนิรันดร์!

พระองค์มีค่าพร้อมด้วยเกียรติยศและการสรรเสริญ

II

พระเจ้าแท้จริงพระองค์เดียวผู้ทรงครองราชย์

เหนือจักรวาลและทุกสรรพสิ่ง—

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย!

นี่คือคำพยานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ซึ่งเป็นการพิสูจน์อันโต้แย้งไม่ได้!

พระองค์ทรงช่วยพวกเราให้รอด

ซึ่งก็คือผู้คนกลุ่มนี้ที่ถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม

และทำให้พวกเราครบบริบูรณ์เพื่อที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

พระองค์ทรงใช้ฤทธานุภาพแห่งกษัตริย์เหนือแผ่นดินโลกทั้งมวล

ยึดแผ่นดินนี้กลับคืนและไล่ล่าซาตานให้ลงไปสู่บาดาลลึก

แผ่นดินโลกทั้งมวลโห่ร้องด้วยความยินดีปรีดา!

แผ่นดินโลกทั้งมวลสรรเสริญกษัตริย์ผู้ทรงชัย—

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! ตราบชั่วนิจนิรันดร์!

พระองค์มีค่าพร้อมด้วยเกียรติยศและการสรรเสริญ

พระองค์กำลังทรงพิพากษาโลก

และไม่มีผู้ใดสามารถหลีกหนีจากพระหัตถ์ของพระองค์ไปได้

พระองค์ทรงครองราชย์ในฐานะกษัตริย์

แผ่นดินโลกทั้งมวลโห่ร้องด้วยความยินดีปรีดา!

แผ่นดินโลกทั้งมวลสรรเสริญกษัตริย์ผู้ทรงชัย—

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! ตราบชั่วนิจนิรันดร์!

พระองค์มีค่าพร้อมด้วยเกียรติยศและการสรรเสริญ

ขอสิทธิอำนาจและพระสิริจงสถิต

อยู่กับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล!

ขอสิทธิอำนาจและพระสิริจงสถิต

อยู่กับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล!

จาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 27

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger