เพลงคริสเตียน | "จงหันหัวใจของเจ้ามาหาพระเจ้าเพื่อรู้สึกถึงความน่ารักของพระองค์"

วันที่ 19 เดือน 05 ปี 2022

ยิ่งเจ้าทำตามความพอพระทัย ใจของเจ้ายิ่งหันหาพระเจ้า

ยิ่งเจ้าอธิษฐาน ยิ่งพบความน่ารักชื่นชมของพระองค์

ยิ่งเจ้าทำให้พอพระทัย จะยิ่งทรงมอบภาระให้แก่เจ้า

เจ้าจะยิ่งรักพระองค์ ใจเจ้าจะยิ่งหันหาพระองค์

เมื่อเจ้าไปถึงจุดนั้น ที่เจ้ารู้ความน่ารักของพระองค์

เจ้าจะสามารถสรรเสริญพระองค์จากส่วนลึกภายในหัวใจ

ผู้ใดก็ยั้งเจ้าไว้ไม่ได้ ยามเจ้าขับร้องสรรเสริญพระองค์

เจ้าจะรู้ความน่ารักของพระองค์ เมื่อใจเจ้าหันหาพระองค์

เมื่อใจของเจ้าหันหาพระองค์

ยิ่งความรักต่อพระเจ้าเติบโต ความนึกคิดใดๆ จะผิดพลาดน้อยลง

และซาตานจะไม่อาจหาโอกาสเล่นงานเจ้าได้เลย

และตัวเจ้าจะเป็นอิสระจากบรรยากาศแห่งมรณะ

หัวใจเจ้าจะหันมาหาพระเจ้า รู้สึกถึงความน่ารัก

เมื่อเจ้าไปถึงจุดนั้น ที่เจ้ารู้ความน่ารักของพระองค์

เจ้าจะสามารถสรรเสริญพระองค์จากส่วนลึกภายในหัวใจ

ผู้ใดก็ยั้งเจ้าไว้ไม่ได้ ยามเจ้าขับร้องสรรเสริญพระองค์

เจ้าจะรู้ความน่ารักของพระองค์ เมื่อใจเจ้าหันหาพระองค์

เมื่อใจของเจ้าหันหาพระองค์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger