ตัวอย่างหนังคริสเตียน | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"

ตัวอย่างหนังคริสเตียน | "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"

453 |วันที่ 03 เดือน 07 ปี 2020

รับชมต้นฉบับ

หลิน ป๋อเอินคือผู้อาวุโสคนหนึ่งที่คริสตจักรบ้านแห่งหนึ่งในประเทศจีน ระหว่างช่วงเวลาหลายปีในฐานะผู้เชื่อคนหนึ่ง เขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทนทุกข์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และเห็นคุณค่าความรู้และการบรรลุถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหนือสิ่งอื่นใดในโลก ในวันที่ชะตากรรมลิขิตวันหนึ่ง เขาได้ออกไปประกาศและได้ยินข่าวที่น่าตกตะลึงบางอย่างว่า องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงกลับมาในสภาวะเนื้อหนัง และพระองค์คือพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! หลิน ป๋อเอินรู้สึกเป็นปริศนา เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับมา พระองค์ทรงควรที่จะเสด็จลงมากับหมู่เมฆ ดังนั้นเหตุใดพระองค์จึงทรงจุติเป็นมนุษย์ด้วยพระองค์เองและทรงพระราชกิจของพระองค์อย่างเร้นลับเล่า? ความล้ำลึกใดเล่าที่ถูกซ่อนเร้นเบื้องหลังการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้านี้? หากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกลับมาอย่างแท้จริง เหตุใดพวกเราจึงยังไม่ได้ถูกรับขึ้นไปเล่า? … การถกเถียงที่เข้มข้นเผยคลี่คลายระหว่างหลิน ป๋อเอินกับเพื่อนร่วมงานของเขาและผู้ประกาศจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ … พวกเขาจะสามารถเข้าใจในที่สุดหรือไม่ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า การทรงปรากฏของพระเจ้าในสภาวะเนื้อหนัง?

แสดงเพิ่มเติม
พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

แบ่งปัน

ยกเลิก