วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "จงสรรเสริญความครบบริบูรณ์ของพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า"

วันที่ 30 เดือน 03 ปี 2024

ในยุคสุดท้าย พระคริสต์ทรงใช้พระวจนะพิพากษามวลมนุษย์

เปิดยุคใหม่—ยุคราชอาณาจักร

บัดนี้ทุกสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่โดยพระวจนะที่พระเจ้าตรัส

ทุกสรรพสิ่งถูกทำให้สวยงามและใหม่

ทุกสิ่งถูกทำให้ฟื้นคืนชีพ

ทั้งหมดถูกทำให้ใหม่ ทั้งหมดถูกเปลี่ยน

พวกเราชื่นบานขับขานบทสรรเสริญแด่พระเจ้า

เสียงสรรเสริญของพวกเราถั่งโถมผ่านฟ้าสวรรค์

โอ้ จงสรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้อง! โอ้ จงขับร้อง!

ประชากรของพระเจ้าล้วนท่วมท้นด้วยคำสรรเสริญแด่พระเจ้า!

โอ้ จงสรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้อง! โอ้ จงขับร้อง!

ประชากรของพระเจ้าล้วนท่วมท้นด้วยคำสรรเสริญแด่พระเจ้า!

การพิพากษาได้เริ่มต้นขึ้นในพระนิเวศของพระเจ้า

เปิดเผยอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์

ประชากรของพระเจ้าน้อมคำนับเฉพาะพระพักตร์พระองค์

ยอมรับการพิพากษาของพระองค์และได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

พระวจนะของพระเจ้านำพวกเราก้าวผ่านบททดสอบ

และความยากลำบาก

พวกเราเป็นคำพยานและได้รับความเห็นชอบของพระองค์

พวกเราได้รับเกียรติด้วยพระบัญชาของพระเจ้า

เพื่อกล่าวประกาศและเป็นพยานให้กับกิจการของพระองค์

โอ้ จงสรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้อง! โอ้ จงขับร้อง!

ประชากรของพระเจ้าล้วนท่วมท้นด้วยคำสรรเสริญแด่พระเจ้า!

โอ้ จงสรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้อง! โอ้ จงขับร้อง!

ประชากรของพระเจ้าล้วนท่วมท้นด้วยคำสรรเสริญแด่พระเจ้า!

พระวจนะของพระเจ้าเปี่ยมปัญญาและเปี่ยมมหิทธิฤทธิ์

พระวจนะเหล่านั้นยากที่มนุษย์จะหยั่งลึก

พวกเราเชื่อมั่นอย่างเต็มที่

พระวจนะของพระเจ้าทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จลุล่วง

พระวจนะเหล่านั้นจำแนกชั้นผู้คนไปตามประเภทของพวกเขา

บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์

แต่พวกที่ต้านทานถูกทำลาย

พวกเราสรรเสริญพระปัญญาและความทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้า

และสรรเสริญอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์

โอ้ จงสรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้อง! โอ้ จงขับร้อง!

ประชากรของพระเจ้าล้วนท่วมท้นด้วยคำสรรเสริญแด่พระเจ้า!

โอ้ จงสรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้อง! โอ้ จงขับร้อง!

ประชากรของพระเจ้าล้วนท่วมท้นด้วยคำสรรเสริญแด่พระเจ้า!

จงสรรเสริญความครบบริบูรณ์

ของพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

พระเจ้าได้สร้างผู้ชนะกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแล้ว

ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร

ยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระองค์

ปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาในที่ทางของพวกเขา

พวกเขาพยายามที่จะทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัยด้วยทั้งดวงใจ

และดวงจิตของพวกเขา

คนเหล่านั้นทั้งหมดที่รักพระองค์ได้รับการทำให้เพียบพร้อม

โลกทั้งใบปริ่มไปด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์

ราชอาณาจักรสวยงามและใหม่อยู่เสมอ

โอ้ จงสรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้อง! โอ้ จงขับร้อง!

เพลงแห่งการสรรเสริญของพวกเราจะไม่มีวันสิ้นสุดตลอดไป!

โอ้ จงสรรเสริญพระองค์! โอ้ จงโห่ร้อง! โอ้ จงขับร้อง!

เพลงแห่งการสรรเสริญของพวกเราจะไม่มีวันสิ้นสุดตลอดไป!

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger