“บ้านหนูอยู่ไหน”ฉากเด่น: มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดและปลดปล่อยพวกเราเป็นอิสระจา

  218  

บทนำ

ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน | “บ้านหนูอยู่ไหน”ฉากเด่น: มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดและปลดปล่อยพวกเราเป็นอิสระจา

เหตุใดจึงมีความทุกข์ในชีวิตมนุษย์? หลายคนพยายามแก้ปัญหากับการนี้แต่ไม่เคยพบคำตอบ เหวินหยาและครอบครัวของเธอเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้คาดคิดมาก่อนในรูปการณ์แวดล้อมทั้งหลาย โดยได้ลิ้มรสความผันผวนของสัมพันธภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่ ในท้ายที่สุด พวกเขาพบรากเหง้าของความทุกข์ในชีวิตของผู้คนในพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และมาเข้าใจวิธีปลดเปลื้องความเจ็บปวดของพวกเขาและบรรลุความสุขที่แท้จริง วิดีโอคลิปอันยอดเยี่ยมนี้ "มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดและปลดปล่อยพวกเราเป็นอิสระจากความเจ็บปวด" จากภาพยนตร์คริสเตียน บ้านหนูอยู่ไหน จะช่วยท่านหาคำตอบ

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น