หนังคริสเตียน | มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดและปลดปล่อยพวกเราเป็นอิสระจากความเจ็บปวด (ฉากเด่น)

วันที่ 27 เดือน 06 ปี 2020

เหตุใดจึงมีความทุกข์ในชีวิตมนุษย์? หลายคนพยายามแก้ปัญหากับการนี้แต่ไม่เคยพบคำตอบ เหวินหยาและครอบครัวของเธอเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้คาดคิดมาก่อนในรูปการณ์แวดล้อมทั้งหลาย โดยได้ลิ้มรสความผันผวนของสัมพันธภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่ ในท้ายที่สุด พวกเขาพบรากเหง้าของความทุกข์ในชีวิตของผู้คนในพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และมาเข้าใจวิธีปลดเปลื้องความเจ็บปวดของพวกเขาและบรรลุความสุขที่แท้จริง วิดีโอคลิปอันยอดเยี่ยมนี้ "มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยมนุษย์ให้รอดและปลดปล่อยพวกเราเป็นอิสระจากความเจ็บปวด" จากภาพยนตร์คริสเตียน บ้านหนูอยู่ไหน จะช่วยท่านหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger