“เสียงเคาะประตู” องค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาถึงแล้วอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติทั้งหลาย“เสียงเคาะประตู” องค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จมาถึงแล้วอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติทั้งหลาย ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"การเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้าฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา"การเสด็จมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูเจ้า ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส"ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 3—จงลุกขึ้นเถิดผู้ที่จะไม่ตกเป็นทาส" ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย"ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | "ความเชื่อในพระเจ้า 2 - หลังคริสตจักรล่มสลาย" พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงเผยความล้ำลึกของความเชื่อในพระเจ้า “ความเชื่อในพระเจ้า” | หนังคริสเตียนพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงเผยความล้ำลึกของความเชื่อในพระเจ้า “ความเชื่อในพระเจ้า” | หนังคริสเตียน คำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ภาพยนตร์พระเจ้าคำพยากรณ์การกลับมาของพระเยซูจะได้รับการทำให้ลุล่วงอย่างไร "ความโหยหา" | ภาพยนตร์พระเจ้า ฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน |"ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้ายฟิล์มภาพยนตร์คริสเตียน |"ใครคือผู้ตรึงพระเจ้าบนกางเขนอีกครั้งกันแน่?" พวกฟาริสีที่เคร่งศาสนาได้ปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้าย "อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" รับการพิพากษายุคสุดท้ายของพระเจ้าทำให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์"อาณาจักรสวรรค์ในฝันของฉัน" รับการพิพากษายุคสุดท้ายของพระเจ้าทำให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียนพระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียน "การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี"  เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน"การเชื่อในพระเจ้าคือสิ่งดี" เรื่องราวที่แท้จริงของคริสเตียน | หนังครอบครัวคริสเตียน พระเจ้าทรงสอนให้ฉันรู้วิธีในการสอนลูกอย่างถูกต้อง "ความรักของแม่"| หนังครอบครัวคริสเตียน 2020พระเจ้าทรงสอนให้ฉันรู้วิธีในการสอนลูกอย่างถูกต้อง "ความรักของแม่"| หนังครอบครัวคริสเตียน 2020 สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์"สารคดีคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ | "การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์" ภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม”ภาพยนตร์คริสเตียน 2020 | คำเตือนโลกาวินาศจากพระเจ้า “เมืองนั้นจะล่มจม” "ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" การเผยแผ่ข่าวประเสริฐเรื่องการกลับมาของพระเยซู | หนังคริสเตียน"ความล้ำลึกของความเลื่อมใสในศาสนา: เรื่องราวที่ติดตามมา" การเผยแผ่ข่าวประเสริฐเรื่องการกลับมาของพระเยซู | หนังคริสเตียน

พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียน

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ   749  

บทนำ

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:https://th.kingdomsalvation.org/video-category/gospel-movies.html

พระเจ้าให้บ้านที่มีความสุขแก่ฉัน "บ้านหนูอยู่ไหน" | หนังครอบครัวคริสเตียน

พ่อแม่ของเหวินหยาแยกทางกันตอนที่เธออายุได้สองขวบ และหลังจากนั้นเธอก็ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่เลี้ยงของเธอ แม่เลี้ยงของเธอไม่สามารถทนเธอได้ และทะเลาะกับพ่อของเธอเสมอ เขามีทางเลือกน้อยมาก—เขาจึงต้องส่งเหวินหยาไปที่บ้านของแม่ของเธอ แต่แม่ของเธอมัวแต่จดจ่อกับการดูแลธุรกิจของเธออย่างเต็มที่ และไม่มีเวลาที่จะดูแลเหวินหยาเลย ดังนั้นบ่อยครั้ง เธอก็จะถูกส่งไปที่บ้านของญาติๆ และเพื่อนๆ ให้เลี้ยงดู หลังจากมีชีวิตที่ถูกเลี้ยงดูอยู่หลายปี เหวินหยาน้อยรู้สึกเหงาและหมดหนทาง และถวิลหาความอบอุ่นของบ้าน เมื่อตอนที่พ่อและแม่เลี้ยงของเธอหย่าร้างกันเท่านั้นที่เธอถึงได้กลับไปอยู่กับพ่อของเธอ จากนั้นเป็นต้นมาเธอก็ได้มีบ้าน

ไม่ว่ามันจะดีขึ้นหรือว่าเลวลงก็ตาม เมื่อเหวินหยาโตขึ้น เธอเป็นเด็กที่ระวังตัวและเชื่อฟังมาก และเธอก็เรียนหนัก แต่ทว่าเมื่อเธอกำลังศึกษาอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าวิทยาลัย โชคร้ายก็ได้เกิดขึ้นกับเธอ นั่นคือ แม่ของเธอมีเลือดออกในสมอง และกลายเป็นคนพิการและนอนติดเตียง พ่อเลี้ยงของเธอทอดทิ้งแม่ของเธอ และถึงกับเข้าควบคุมทรัพย์สินทั้งหมดของเธอ แล้วพ่อของเธอก็เข้าต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งตับ… เหวินหยาไม่สามารถรับภาระในบ้านได้ ดังนั้นเท่าที่เธอสามารถทำได้ก็คือขอร้องให้ญาติๆ และเพื่อนๆ ช่วย แต่เธอก็กลับถูกปฏิเสธ…

ตอนที่เหวินหยากำลังทนทุกข์และไม่สามารถหันไปขอความช่วยเหลือใครได้ เพื่อนสองคนของแม่ของเธอได้ทำการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้ากับพวกเธอ พวกเธอได้เข้าใจถึงรากเง่าของความเจ็บปวดในชีวิตของผู้คนจากพระวจนะของพระเจ้า และเข้าใจว่า หากเพียงผู้คนมาอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเจ้าเท่านั้น พวกเขาจึงจะสามารถได้รับการคุ้มครองปกป้องของพระเจ้าและดำรงชีวิตอยู่ในความสุขได้ โดยผ่านความชูใจของพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่แม่และลูกสาวจึงสามารถหลุดพ้นออกมาจากความเจ็บปวดและความหมดหนทางได้ เหวินหยาได้รับประสบการณ์ความรักและความปรานีของพระเจ้า ในที่สุดเธอก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของบ้าน และได้มาสู่บ้านที่แท้จริง…

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

ดาวน์โหลดแอปฟรี

ติดตามรอยพระบาทของพระเมษโปดกและชื่นชมความค้ำจุนอันมั่งคั่งสำหรับชีวิต

วิดีโอใหม่ล่าสุดในซีรีส์อื่น