วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "ช่างเป็นความชื่นบานยิ่งนักที่เป็นบุคคลซื่อสัตย์" เพลงสรรเสริญพระเจ้า

วันที่ 22 เดือน 03 ปี 2024

การรู้จักความจริงปลดปล่อยจิตวิญญาณของฉันเป็นอิสระ

นำพาความชื่นบานมาให้ฉัน

ฉันไม่กังขาในพระวจนะของพระเจ้า

ฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อ

ฉันไม่มีความคิดลบ และฉันไม่ท้อถอย และฉันไม่เคยสิ้นหวัง

ฉันปฏิบัติหน้าที่ของฉันอย่างอุทิศตน

และฉันไม่ถูกจำกัดโดยเนื้อหนัง

แม้ขีดความสามารถของฉันต่ำ แต่ฉันมีหัวใจที่ซื่อสัตย์

ฉันกระทำตามหลักธรรมในทุกสรรพสิ่ง

และสนองน้ำพระทัยของพระเจ้า

ฉันปฏิบัติความจริง นบนอบต่อพระเจ้า

และพยายามเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์

ฉันเปิดกว้างและเที่ยงธรรมไม่มีความลวง

ดำรงชีวิตในความสว่าง

ผู้คนที่ซื่อสัตย์ จงมาโดยเร็ว พูดคุยกันด้วยน้ำใสใจจริง

ผู้คนทั้งหมดที่รักพระเจ้าพบกันในฐานะเพื่อนที่ดี

บรรดาผู้ที่รักความจริงคือพี่น้องชายหญิงทั้งหลาย

โอ ผู้ที่มีความสุขทั้งหลาย

จงขับร้องและเต้นรำเพื่อเป็นการสรรเสริญพระเจ้า

เมื่อกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า

สามัคคีธรรมความจริง ฉันมีความสุขอย่างที่สุด

การอธิษฐานและการเข้าสนิทกับพระเจ้าบ่อยครั้ง

นำพาความชื่นบานในระดับสูงสุดมาให้ฉัน

การรู้จักความจริงอนุญาตให้มีเส้นทางเพื่อการปฏิบัติ

และฉันไม่ถูกจำกัดควบคุมอีกต่อไป

การสลัดให้หลุดออกจากข้อผูกมัดทั้งหมดของเนื้อหนังคือ

พระคุณของพระเจ้า

การมีพระเจ้าอยู่กับฉัน ดำรงชีวิตในพระวจนะของพระเจ้า

เป็นการได้รับพระพร

การรักกันและการประสานงานกันอย่างกลมเกลียว

คือความสุขแท้จริง

ฉันชื่นชมพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

โดยปฎิบัติตามและรับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้า

ฉันค่อยๆ เข้าสู่ความเป็นจริงความจริง และชีวิตฉันเติบโต

ผู้คนที่ซื่อสัตย์ จงมาโดยเร็ว พูดคุยกันด้วยน้ำใสใจจริง

ผู้คนทั้งหมดที่รักพระเจ้าพบกันในฐานะเพื่อนที่ดี

บรรดาผู้ที่รักความจริงคือพี่น้องชายหญิงทั้งหลาย

โอ ผู้ที่มีความสุขทั้งหลาย

จงขับร้องและเต้นรำเพื่อเป็นการสรรเสริญพระเจ้า

ผู้คนที่ซื่อสัตย์ จงมาโดยเร็ว พูดคุยกันด้วยน้ำใสใจจริง

ผู้คนทั้งหมดที่รักพระเจ้าพบกันในฐานะเพื่อนที่ดี

บรรดาผู้ที่รักความจริงคือพี่น้องชายหญิงทั้งหลาย

โอ ผู้ที่มีความสุขทั้งหลาย

จงขับร้องและเต้นรำเพื่อเป็นการสรรเสริญพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger